DHKT

Cựu sinh viên tiêu biểu

 • Ông Nguyễn Xuân Ngọc

    14/05/2015

  Ông Nguyễn Xuân Ngọc Lớp Cao học Kinh tế phát triển K24.KPT.QB - Niên khóa 2011-2013) Chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy xã Võ Ninh - huyện Quảng Ninh - tỉnh Quảng Bình.

 • Ông Nguyễn Văn Quang

    14/05/2015

  Nguyễn Vinh Quang
  Cựu sinh viên niên khóa 1989-1993
  Chức vụ hiện tại :
  -Uỷ viên ủy ban trung ương mật trận tổ quốc Việt Nam Khóa 8 – 2014-2019
  -Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa 8 2011-2016
  -Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Đà Nẵng
  -Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vận Tải & Thương Mại Phú Hoàng (Taxi Tiên Sa)

 • Ông Hà Ban

    14/05/2015

  Ông Hà Ban
  Cựu sinh viên khóa 1975-1980
  Chức vụ hiện tại: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

1