DHKT

Hoạt động ngoại khóa học tập đợt I năm học 2019 - 2020

06/01/2020

Khoa Kinh tế thông báo đến tất cả sinh viên chính quy của Khoa về đợt sinh hoạt ngoại khóa học tập Đợt I năm học 2019 - 2020 (Hoàn thành các buổi ngoại khóa là điều kiện tiên quyết để hoàn thành quá trình học và xét điều kiện ra trường).

Thời gian: 7h30 Chủ nhật ngày 12/01/2020

Địa điểm: Hội trường E

Thành phần tham dự: Tất cả sinh viên khóa 43K và sinh viên các khóa 42K trở về trước chưa hoàn thành phải tham dự (Có danh sách kèm theo), lớp trưởng các lớp xác nhận và ghi chú số điện thoại và mail của các thành viên lớp tham dự. Ngoài ra, Khóa 44K phải tham gia 80 sinh viên, phân bổ về các lớp cụ thể như sau: 44K04, 44K20.1,44K20.2 mỗi lớp 23 sinh viên và 44K11 11 sinh viên. Lớp trưởng các lớp tổng hợp danh sách kèm theo email và số điện thoại của các sinh viên tham gia. Tổng hợp gởi về mail: chuongon@due.edu.vn trước 20h00 thứ 3 ngày 7/1/2020.

Yêu cầu: Tham gia đúng giờ, trang phục lịch sự và thảo luận các chủ đề của báo cáo.