DHKT

V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Quảng Ngãi năm 2020

28/01/2019
Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng KH&HTQT đã tiếp nhận Công văn số 22/SKHCN-QLKH của Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020.

Nội dung đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện theo phiếu đề xuất và gửi về địa chỉ: Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi, số 202A đường Trường Chinh, P. Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi và gửi file mềm về địa chỉ skh@quangngai.gov.vn trước ngày 30/5/2019.

Thông tin liên hệ: Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi
         Tel: 0255. 8556005

Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô xem tại đây.

Trân trọng!
P. KH&HTQT