DHKT

Stoxplus - Một số dữ liệu trích xuất từ Fiin Pro@ năm 2018

27/09/2018

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Stoxplus thông báo về bản Fiin Pro Platform V1.4 mới trên toàn hệ thống từ ngày 13/6/2017 (nội dung dưới đây). Hiện tại, bản Fiin Pro tại Phòng Nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế cũng đã được cập nhât & nâng cấp.

Trong năm 2018, nếu Quý Thầy Cô có nhu cầu lấy dữ liệu từ Stoxplus, Quý Thầy Cô có thể tự truy cập trên máy tính Stoxplus của Trường với bản hướng dẫn đính kèm, hoặc gửi email yêu cầu về Phòng KH&HTQT trước ngày 10 hàng tháng (Mẫu: http://bit.ly/2Dvxd2Y).


Dưới đây là một vài dữ liệu trích xuất theo yêu cầu của các giảng viên trong Trường do Stoxplus cung cấp.

Dữ liệu tháng 6/2018: tại đây

Dữ liệu tháng 7/2018: tại đây.

Dữ liệu tháng 8/2018: Dữ liệu về Cơ sở kinh doanh - Dữ liệu về HĐQT

Dữ liệu tháng 9/2018: Vốn chủ sở hữu/ vốn nước ngoài  tại đây