DHKT

Thông báo về việc đăng ký hủy học phần tự chọn để xét công nhận tốt nghiệp

02/01/2018

THÔNG BÁO

             Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ chính quy dự kiến tốt nghiệp đợt I năm học 2017 - 2018

        Hiện nay có một số sinh viên thuộc diện xét tốt nghiệp có tổng số tín chỉ tích lũy cao hơn 125 tín chỉ do đã đăng ký số tín chỉ tự chọn nhiều hơn quy định. Theo quy định, những sinh viên này có thể đề nghị được hủy bớt các học phần tự chọn để có kết quả học tập toàn khóa tốt hơn.

        Những sinh viên có nguyện vọng hủy các học phần tự chọn phải làm đơn và gửi về phòng Đào tạo (bộ phận chính quy) trước 15h00 ngày 10/01/2017 để được giải quyết.

        Trân trọng!

        p/s: link tải mẫu đơn tại đây: http://due.udn.vn/vi-vn/daotao/daotaochitiet/id/5613/cid/1968