DHKT

V/V Kiểm tra thông tin xét tốt nghiệp đợt 2 năm học 2015-2016 (dự kiến)

12/06/2016

Hiện nay, Nhà trường đã tổng hợp toàn bộ thông tin (dự kiến) xét tốt nghiệp sau khi có sự bổ sung hồ sơ xin xét tốt nghiệp của sinh viên vào lúc 14h00 ngày 12 tháng 6 năm 2016 của sinh viên Hệ Chính quy - đợt 2 năm học 2015-2016.


Đề nghị các sinh viên trong diện xét tốt nghiệp đợt này kiểm tra toàn bộ thông tin liên quan trong "Danh sách đính kèm" và thông tin bảng điểm tốt nghiệp (trong tài khoản cá nhân của sinh viên, mục "Tra cứu bảng điểm tốt nghiệp").


Sinh viên tốt nghiệp các lớp CLC vào kiểm tra thông tin bảng điểm và tên đề tài luận văn trong mục "Tra cứu bảng điểm tốt nghiệp".

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ trước 15h00 ngày 13/6/2016 với:

- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục: Đối với điểm thi học kỳ, bảo vệ tốt nghiệp. Liên hệ trực tiếp Thầy Đặng Trung Thành hoặc qua số điện thoại: 0511.395.9003.

- Phòng Đào tạo: Đối với chuẩn đầu ra ngoại ngữ, chứng chỉ thể dục, đơn xin hủy các học phần tự chọn (nếu có). Liên hệ trực tiếp Cô Võ Thị Thu Hà hoặc qua số điện thoại: 0511.395.0110.

- Phòng Công tác sinh viên: Đối với thông tin về cá nhân sinh viên, chứng chỉ giáo dục quốc phòng, điểm rèn luyện toàn khóa, bản kiểm điểm cá nhân (những sinh viên đã được xét tốt nghiệp ở các học kỳ trước nhưng chưa đạt và không đăng ký học ở học kỳ II năm học 2015-2016). Liên hệ trực tiếp Cô Nguyễn Thị Trang hoặc qua số điện thoại: 0511.395.0464.

Trân trọng!

 

TB: Đề nghị các sinh viên đã đọc thông báo này thông báo lại cho các bạn khác được biết để kiểm tra thông tin kết quả dự kiến xét tốt nghiệp.