DHKT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM HỌC 2018-2019

29/12/2018

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019

Năm học 2018 – 2019

 

 

THỨ/ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI - 31/12

 

NGHỈ HOÁN ĐỔI TẾT DƯƠNG LỊCH

(đi làm bù vào ngày 05/01/2019 – Thứ Bảy)

 

 

 

20h00

Chương trình Chào đón năm mới 2019

Trung tâm HTSV & QHDN

Sinh viên tại KTX

Ký túc xá

Giám đốc TT HTSV&QHDN

BA - 01/01

 

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

 

 

 

TƯ - 02/01

14h00

Họp triển khai công tác

Chuẩn bị đón Đoàn đánh giá ngoài CTĐT theo chuẩn AUN

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các Phòng; Giám đốc Thư viện; Trung tâm CNTT & Truyền thông; TT Hỗ trợ SV và Quan hệ doanh nghiệp; Phụ trách KTX;

- Ban chủ nhiệm các Khoa: Kế toán, Quản trị kinh doanh; Phụ trách CTĐT ngành Kế toán và QTKD, Trưởng nhóm viết SAR.

Phòng họp giao ban

Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

NĂM - 03/01

7h30 – 9h30

Nhóm đọc Khoa Kinh doanh quốc tế

Chủ đề: Thảo luận về tiêu chí đánh giá

Báo cáo viên: TS. Huỳnh Thị Diệu Linh

Giảng viên Khoa Kinh doanh quốc tế

Văn phòng Khoa KDQT

Trưởng Nhóm đọc Khoa KDQT

8h00

Kiểm điểm tập thể và cá nhân Ủy viên BTV

Đảng ủy ĐHĐN theo Hướng dẫn số 933-HD/ĐU, ngày 14/12/2018 của Đảng ủy ĐHĐN

- Như bên,

- Mời: Đại diện các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

 

10h00

Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên

hệ chính quy

Theo Quyết định số 2559 /QĐ-ĐHKT ngày 28/12/2018 của Trường Đại học Kinh tế

 

Phòng họp giao ban

Phó

Hiệu trưởng

PGS.TS.

Đào Hữu Hòa

SÁU - 04/01

7h45

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: “Phân tích tác động của việc thay đổi giá dầu mỏ đối với nền kinh tế Việt Nam”, Mã số: B2016-DNA-18-TT

- Theo QĐ số 5541/QĐ-BGDĐT, ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Ban Chủ nhiệm đề tài;

- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng 8009
Khu B

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Hội đồng

GS.TS.

Võ Xuân Tiến

 

8h30

Họp Kiểm điểm BTV Đoàn ĐHĐN

- Như bên;

- Mời: Đại diện BTV Đảng ủy ĐHĐN.

 

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư Đoàn ĐHĐN

9h00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: “Tác động của quản trị công ty đến khủng hoảng tài chính tại các nước Châu Á”

Mã số: B2016-DNA-12-TT

- Theo QĐ số 5560/QĐ-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Ban Chủ nhiệm đề tài;

- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng 8009
Khu B

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Hội đồng

PGS.TS.

Nguyễn Mạnh Toàn

14h00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHĐN

của NCS Đoàn Thị Nhiệm,

Ngành: Kinh tế phát triển, Mã số: 62.31.01.05

- Theo QĐ số 4120/QĐ-ĐHĐN, ngày 27/11/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

GS.TS

Võ Xuân Tiến

14h00

Họp kiểm điểm

tập thể BTV Công đoàn ĐHĐN

- BTV Công đoàn ĐHĐN;

- Mời đại diện BTV Đảng ủy ĐHĐN.

 

Phòng 8014

Khu B

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

15h00

Họp kiểm điểm

Lãnh đạo Công đoàn ĐHĐN

- BTV Công đoàn ĐHĐN;

- Mời đại diện BTV Đảng ủy ĐHĐN.

Phòng 8014

Khu B

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

16h00

Họp Ban Quản lý Quỹ “Vì cộng đồng”

Theo QĐ số 138/QĐ-CĐĐHĐN ngày 14/12/2018 của Công đoàn ĐHĐN.

VP Công đoàn Khu A

41 Lê Duẩn

Trưởng ban

Ban Quản lý Quỹ

16h00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: “Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ”

Mã số: B2016-DNA-13-TT.

- Theo QĐ số 5545/QĐ-BGDĐT, ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Ban Chủ nhiệm đề tài;

- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng 8009
Khu B

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Hội đồng

PGS.TS

Trần Đình

Khôi Nguyên

16h00

Họp Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

 

18h00

 

Sinh hoạt Nhóm đọc Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ đề: Hồ Chí Minh với vấn đề đấu tranh chống tiêu cực trong bộ máy nhà nước.

Báo cáo viên: TS. Dương Anh Hoàng,

ThS. Lê Minh Thọ.

- Giảng viên Khoa Kinh tế chính trị;

- Giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có quan tâm.

Văn phòng Khoa Kinh tế chính trị

Trưởng

Nhóm đọc

Tư tưởng Hồ Chí Minh

BẢY – 05/01

Cả ngày

Hội nghị Sinh viên NCKH cấp cơ sở của Khoa Marketing năm học 2018-2019

- Thành viên Hội đồng (Theo Quyết định số 2555/QĐ-ĐHKT ngày 28/12/2018 của Trường ĐHKT);

- Giảng viên, học viên Sau đại học và sinh viên có quan tâm

Phòng D201, D202, E205

Chủ tịch

Hội đồng

8h00

Nhập học và khai giảng khóa K38 của học viên sau đại học, học tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

- Đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế: Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Đào Hữu Hòa;

- Đại diện phòng Đào tạo, Công tác sinh viên Trường Đại học Kinh tế;

- Đại diện lãnh đạo Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum ;

- Theo giấy mời;

- Ban đón tiếp;

- Học viên trúng tuyển khóa K38.

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Ban đón tiếp

8h00

Nhập học và khai giảng khóa K38 của học viên sau đại học, học tại Trường Đại học Quảng Nam

- Đại diện phòng Đào tạo, Công tác sinh viên Trường Đại học Kinh tế;

- Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Quảng Nam;

- Theo giấy mời;

- Ban đón tiếp;

- Học viên trúng tuyển khóa K38.

Trường

Đại học Quảng Nam

Ban đón tiếp

8h00

Kiểm điểm Tập thể Lãnh đạo các phòng Tổ chức - Hành chính, Cơ sở vật chất và Thanh Tra - Pháp chế năm 2018

- Tập thể lãnh đạo các phòng;
- Đại diện BTV ĐU Nhà trường tham dự chỉ đạo.

Phòng họp giao ban

Đại diện BTV Đảng ủy

13h45

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, Nghị quyết số 33-NQ/TW và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); triển khai chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Theo Kế hoạch số 937-KH/ĐU, ngày 21/12/2018 của Đảng ủy ĐHĐN.

Hội trường

41 Lê Duẩn

Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

 

CN - 06/01

8h00

Kiểm điểm, đánh gia phân loại tổ chức Đảng, đảng viên tại chi bộ Sinh viên

Toàn Thể đảng viên Chi bộ

Phòng họp giao ban

Bí thư chi bộ

8h00

(Cả ngày)

Workshop Kỹ năng khởi nghiệp và kinh doanh

-Trung tâm HTSV & QHDN;

- Khách mời;

- Sinh viên đăng ký

Hội trường A

Phó Giám đốc TT HTSV&QHDN

 

8h00

Nhập học và khai giảng khóa K38 của học viên sau đại học, học tại Trường Đại học Quảng Ngãi

- Đại diện phòng Đào tạo, Công tác sinh viên Trường Đại học Kinh tế;

- Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Quảng Ngãi;

- Theo giấy mời;

- Ban đón tiếp

- Học viên trúng tuyển khóa K38.

Trường Đại học Quảng Ngãi

Ban đón tiếp

8h00

Nhập học của học viên sau đại học khóa K38 nhập học, học tại Trường Đại học Tây Nguyên

- Đại diện lãnh đạo phòng Đào tạo, Công tác sinh viên Trường Đại học Kinh tế;

- Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Tây Nguyên;

- Theo giấy mời;

- Ban đón tiếp

- Học viên trúng tuyển khóa K38.

Trường Đại học Tây Nguyên

Ban đón tiếp

 


porno film
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
escort beylikduzu
bokep
umraniye escort
sex shop
izmir escort
escort artvin escort aydin
izmit escort