DHKT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM HỌC 2018-2019

22/12/2018

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018

Năm học 2018 – 2019

 

 

 

THỨ/ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI - 24/12

10h00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp bộ: “ Nghiên cứu về mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

Đà Nẵng ”, Mã số: B2016-DNA-19-TT

- Theo QĐ số 4355/QĐ-ĐHĐN, ngày 14/12/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Ban Chủ nhiệm đề tài;

- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng 8009

Khu B

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS.

Đoàn Ngọc

Phi Anh

14h00

Tiếp đại diện Trường Đại học Southeastern Louisiana (Hoa Kỳ)

- PGS.TS. Minh Huynh, Khoa Quản trị Marketing, Đại học Southeastern Louisiana;

- Đại diện BGH: Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh;

- Đại diện lãnh đạo Khoa Marketing;

- Đại diện lãnh đạo Phòng KH&HTQT.

Phòng họp giao ban

Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

15h00

Họp Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN

Như bên.

 

VP Công đoàn ĐHĐN

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

16h00

Họp Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN

- Như bên;

- Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐHĐN.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

BA - 25/12

Cả ngày

Tổ chức học "Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên" cuối khóa, dành cho sinh viên 41K, hệ chính quy

Theo Kế hoạch triển khai số 1565/KH-ĐHKT ngày 07/12/2018 của Trường ĐHKT - ĐHĐN

Hội trường A, E

Ban chỉ đạo

10h00

Họp trù bị tổ chức Hội thảo COMB 2018 (lần 2)

- Đại diện BGH: Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh;

- Đại diện BCN Khoa QTKD;

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Phòng KH&HTQT, Phòng TC-HC, Phòng CSVC, Phòng KH-TC, Trung tâm CNTT&TT.

Phòng họp giao ban

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

15h00

 

Họp Ban Chấp hành

Hội Cựu Chiến binh ĐHĐN

- Như bên;

- Mời Chi hội trưởng Chi hội CCB Trường ĐHSPKT.

 

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Hội CCB ĐHĐN

TƯ - 26/12

Cả ngày

Tổ chức học "Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên" cuối khóa, dành cho sinh viên 41K, hệ chính quy

Theo Kế hoạch triển khai số 1565/KH-ĐHKT ngày 07/12/2018 của Trường ĐHKT - ĐHĐN

Hội trường A

Ban chỉ đạo

14h00

Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ Trường ĐHKT

Đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ có nhu cầu

Văn phòng Công đoàn

Chủ tịch Công đoàn Trường

15h00

Họp bàn về kế hoạch tư vấn tuyển sinh

năm 2019

ĐHĐN: Giám đốc; Chánh Văn phòng; Phó Trưởng ban PT Ban CTHSSV; Trưởng, Phó Ban ĐT; đại diện lãnh đạo Ban KHTC, Bí thư ĐTN; Giám đốc Trung tâm TTHL&TT;

- Các CSGDĐHTV: Đại diện: Ban Giám hiệu (Hiệu trưởng: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn), lãnh đạo Phòng ĐT;

- Các ĐVTT (có đào tạo): Đại diện Lãnh đạo.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

16h00

Nghiệm thu đề tài: “Ảnh hưởng của sự gắn kết khách hàng trong cộng đồng thương hiệu trực tuyến đến lòng trung thành thương hiệu - trường hợp nghiên cứu tại Đà Nẵng ”, Mã số: T2018-04-27

- Theo QĐ số 2288/QĐ-ĐHKT ngày 21/12/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHKT – ĐHĐN;

- Giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có quan tâm.

Phòng

Nghiên cứu

Chủ tịch

Hội đồng

NĂM – 27/12

7h00-11h30

Tổ chức học "Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên" cuối khóa, dành cho sinh viên 41K, hệ chính quy

Theo Kế hoạch triển khai số 1565/KH-ĐHKT ngày 07/12/2018 và Thông báo số 1660/TB-ĐHKT ngày 19/12/2018 của Trường ĐHKT - ĐHĐN

Hội trường A

Ban chỉ đạo

7h15

 

Kỳ tuyển dụng viên chức

đợt 3 năm 2018

- Theo Quyết định số 2255, 2256, 2257/QĐ-ĐHKT ngày 19 tháng 12 năm 2018;

- Các ứng viên dự thi.

Phòng A305, A307, A308

Chủ tịch

Hội đồng

8h00

 

Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020”

(Đầu cầu Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh)

- Bộ GD&ĐT: Lãnh đạo Vụ GDCT & CTHSSV, Vụ GDĐH;

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; đại diện lãnh đạo: Ban ĐT, Ban CTHSSV, BTV Hội CCB, BTV Đoàn TN, BTK HSV, Trung tâm TTHL&TT;

Các CSGDĐHTV: Đại diện: Ban Giám hiệu (Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Đào Hữu Hòa), lãnh đạo Phòng CTSV; Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Các sở giáo dục và đào tạo, các tỉnh/ Thành đoàn, các ĐH, học viện, trường ĐH/CĐ/TC sư phạm (theo Công văn triệu tập của Bộ GD&ĐT).

Hội trường

41 Lê Duẩn

Lãnh đạo

Bộ GD&ĐT,

Bí thư

TW Đoàn TNCS

Hồ Chí Minh

13h30

Kỳ tuyển dụng viên chức

đợt 3 năm 2018 (tiếp theo)

- Theo Quyết định số 2255, 2256, 2257/QĐ-ĐHKT ngày 19 tháng 12 năm 2018;

- Các ứng viên dự thi.

Phòng D304, D305, D306

Chủ tịch

Hội đồng

14h00

Tiếp cán bộ, viên chức

Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng Giám đốc ĐHĐN

Giám đốc ĐHĐN

14h00

Tiếp cán bộ, viên chức

Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu

Phòng Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

14h30

 

Hội nghị tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2017-2018

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

- Thành viên BTC theo QĐ số 806/QĐ-ĐHSPKT ngày 17/12/2018 của Trường ĐHSPKT;

- Đại biểu theo Giấy mời.

Phòng họp 1

Tr.ĐHSPKT

Trưởng BTC

Hiệu trưởng

Tr.ĐHSPKT

15h30

Nghiệm thu đề tài: “Mối quan hệ giữa đầu tư - dòng tiền và hạn chế tài chính: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam”, Mã số: T2018-04-34

- Theo QĐ số 2144/QĐ-ĐHKT ngày 6/12/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHKT – ĐHĐN;

- Giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có quan tâm.

Phòng Nghiên cứu

Chủ tịch

Hội đồng

16h00

Họp Ban Chấp hành

Hội Sinh viên ĐHĐN mở rộng

 

- Như bên;

- Mời: Chủ tịch HSV các trường: ĐHSP; ĐHNN, ĐHSPKT.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Hội SV- ĐHĐN

 

16h00

Họp Hội đồng thanh lý đề tài KH&CN

cấp ĐHĐN

Theo QĐ số 55/QĐ-ĐHĐN, ngày 05/11/2018 của Giám đốc Quỹ phát triển KH&CN ĐHĐN.

Phòng 8009 Khu B

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Hội đồng

PGS.TS.

Võ Trung Hùng

SÁU - 28/12

7h15

 

Kỳ tuyển dụng viên chức

đợt 3 năm 2018 (tiếp theo)

- Theo Quyết định số 2255, 2256, 2257/QĐ-ĐHKT ngày 19 tháng 12 năm 2018;

- Các ứng viên dự thi.

Phòng D404, D405

Chủ tịch

Hội đồng

 

8h00

Hội nghị trực tuyến Hiệu trưởng,

Chủ tịch Hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học; các trường cao đẳng sư phạm,

trung cấp sư phạm năm 2018

(Đầu cầu Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh)

- Theo Công văn triệu tập của Bộ GD&ĐT;

- ĐHĐN: Giám đốc; Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN; Trưởng Ban ĐT;

- Các CSGDĐHTV: Đại diện Ban Giám hiệu (Hiệu trưởng: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn); Chủ tịch Hội đồng trường; đại diện Lãnh đạo Phòng ĐT.

Hội trường

41 Lê Duẩn

Bộ trưởng

Bộ GD&ĐT

Giám đốc ĐHĐN

9h00

Tiếp đoàn Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion (Hà Lan)

- GS. Dennis Johannes Lucia Hubertus

Vossen, Giám đốc Chương trình Tài

chính và Kế toán Quốc tế;

- Bà Jeanette Henrietta Nijland,

Chuyên viên hợp tác quốc tế;

- Lãnh đạo Phòng KH&HTQT;

- Lãnh đạo Phòng Đào tạo.

Văn phòng

Trưởng

Phòng

KH&HTQT

 

Lãnh đạo Phòng KH&HTQT

14h00

Tuyển chọn chủ trì đề tài cấp cơ sở do Trường quản lý năm 2019

- Theo QĐ số 2289/QĐ-ĐHKT ngày 21/12/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHKT – ĐHĐN;

- Chủ trì đề xuất đề tài,

Phòng C201, Phòng C204

Chủ tịch

Hội đồng

14h00

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBVC giai đoạn 2017-2021 và năm học 2018-2019

Theo Quyết định số 2285/QĐ-ĐHKT ngày 20/12/2018 về việc thành lập Hội đồng rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức giai đoạn 2017-2021 và năm học 2018-2019

Phòng họp giao ban

   Hiệu trưởng

PGS.TS

Nguyễn Mạnh Toàn

15h00

Họp Hội đồng xác định chỉ tiêu tuyển dụng nhân sự năm 2019

Theo Quyết định số 2286/QĐ-ĐHKT ngày 20/12/2018 về việc thành lập Hội đồng xét chỉ tiêu tuyển dụng nhân sự năm 2019

Phòng họp giao ban

   Hiệu trưởng

PGS.TS

Nguyễn Mạnh Toàn

17h00

Buổi gặp mặt thân mật cuối năm và chào đón năm mới 2019

- Đại biểu khách mời;

- Toàn thể CBVC, NLĐ thuộc Trường ĐHKT - ĐHĐN

Nhà thi đấu

Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

BẢY – 29/12

8h00

Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận của người tiêu dùng đối với dịch vụ thanh toán qua di động ứng dụng mô hình UTAUT mở rộng”, Mã số: T2018-04-35

- Theo QĐ số 2290/QĐ-ĐHKT ngày 21/12/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHKT – ĐHĐN;

- Giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có quan tâm.

Phòng D104

Chủ tịch

Hội đồng

9h30

Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu tác động của triết lý đạo đức cá nhân đến hành vi tiêu dùng có đạo đức: Trường hợp nghiên cứu tại Đà Nẵng”, Mã số: T2018-04-30

- Theo QĐ số 2293/QĐ-ĐHKT ngày 21/12/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHKT – ĐHĐN;

- Giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có quan tâm.

Phòng D104

Chủ tịch

Hội đồng

CN - 30/12 

 


 porno film
beylikdüzü escort istanbul escort beylikduzu escort ataköy escort escort beylikdüzü beylikdüzü escort şirinevler escort bayan escort şirinevler escort beylikdüzü escort şişli escort şirinevler avrupa yakası escort çapa escort escort beylikdüzü sisli escort mecidiyekoy escort sisli escort
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
escort beylikduzu
bokep
umraniye escort
sex shop
izmir escort
escort artvin escort aydin
izmit escort denizli escort