DHKT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 NĂM HỌC 2017-2018

22/06/2018

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

Từ ngày 25/06/2018 đến ngày 01/07/2018

Năm học 2017 – 2018

 

THỨ/ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI – 25/06

 

 

BA - 26/06

16h00

Họp Hội đồng xét nâng bậc lương

năm 2018 cấp ĐHĐN

Theo QĐ số 1874/QĐ-ĐHĐN ngày 06/6/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Phó GĐ

phụ trách ĐHĐN

PGS.TS

Nguyễn Ngọc Vũ

TƯ - 27/06

 

 

NĂM – 28/06

9h00 - 11h30

Lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Lãnh đạo các Ban: CSVC, KHTC; TCCB, CBDA, VP; Chuyên viên theo dõi dự án của Ban CSVC;

- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Ban Giám đốc; lãnh đạo Khoa, Phòng; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn TN;

- Các đơn vị xây lắp; cung cấp thiết bị; TVGS, TVTK QLDA: Đại diện Lãnh đạo;

- Đại biểu theo giấy mời.

Cơ sở 1

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

Phó GĐ

phụ trách ĐHĐN

PGS.TS

Nguyễn Ngọc Vũ

17h00

Sinh hoạt nhóm đọc Bộ môn Kinh tế chính trị

Chủ đề: Hội nhập quốc tế

Báo cáo viên: Các giảng viên Bộ môn Kinh tế chính trị

Giảng viên Khoa Kinh tế chính trị

Các giảng viên và sinh viên có quan tâm

Văn phòng Khoa KTCT

TS. Nguyễn Lê Thu Hiền

SÁU - 29/06

Sáng 8h00

Chiều 14h00

Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII bằng hình thức trực tuyến

- Ủy viên BTV Đảng ủy ĐHĐN;

- Trưởng, phó Ban Tuyên huấn Đảng ủy ĐHĐN.

Hội trường

Tr. Chính trị thành phố,

số 34 Hồ Nghinh,

Q. Sơn Trà

Bí thư

Thành ủy Đà Nẵng

8h30

Gặp mặt cán bộ, giảng viên tham gia chiến dịch Mùa hè xanh 2018

 

Cán bộ, giảng viên tham gia chiến dịch

Mùa hè xanh 2018

 

Phòng D103

Bí Thư

Đoàn Thanh niên

16h30

Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học Khóa 37

Theo QĐ số 1046/QĐ-ĐHĐN ngày 03/4/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Phó GĐ

phụ trách ĐHĐN

PGS.TS

Nguyễn Ngọc Vũ

BẢY - 30/06

 

 

 

 

 

CN - 01/07