DHKT

 • Cơ cấu tổ chức

  BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHÓA VII

  (NHIỆM KỲ 2015-2020)

  Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế 

  Đ/c Nguyễn Mạnh Toàn

  Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế 

  Đ/c Trần Đình Khôi Nguyên


  BAN THƯỜNG VỤ 

  1. Đ/c Nguyễn Mạnh Toàn                Bí Thư Đảng ủy 
  2. Đ/cTrần Đình Khôi Nguyên                 Phó Bí Thư Đảng ủy 
  3. Đ/c Đào Hữu Hòa                Ủy viên Ban Thường vụ  
  4. Đ/c Phan Kim Tuấn                Ủy Viên Ban Thường Vụ  
  5. Đ/c Nguyễn Thị Bích Thu                 Ủy viên Ban Thường vụ  


  BAN CHẤP HÀNH

  1. Đ/c Lê Hữu Ái  5. Đ/c Huỳnh Thị Hồng Hạnh   9. Đ/c Trần Đình Khôi Nguyên   13. Đ/c Nguyễn Mạnh Toàn  
  2. Đ/c Đoàn Ngọc Phi Anh  6. Đ/c Đào Hữu Hòa  10. Đ/c Nguyễn Phúc Nguyên 14. Đ/c Ninh Thị Thu Thủy 
  3. Đ/c Võ Thị Thúy Anh  7. Đ/c Lê Văn Huy   11. Đ/c Nguyễn Trường Sơn   15. Đ/c Phan Kim Tuấn 
  4. Đ/c Ngô Văn Hà 8. Đ/c Nguyễn Trung Kiên 12. Đ/c Nguyễn Thị Bích Thu  


  ỦY BAN KIỂM TRA

  1. Đ/c Phan Kim Tuấn UV BTV - Chủ nhiệm UBKT 
  2. Đ/c Phan Trọng An Phó Chủ nhiệm UBKT 
  3. Đ/c Ninh Thị Thu Thủy  ĐUV - Ủy viên UBKT 

   

porno film
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
bokep
umraniye escort
sex shop
izmir escort
escort artvin escort aydin
izmit escort
mobile screening plants