DHKT

TS. Phạm Minh Thy VânTS. Phạm Minh Thy Vân

- Cử nhân Luật Kinh tế, trường Đại học Luật Hà Nội

- Thạc sĩ Luật Kinh doanh quốc tế, trường Đại học Luật và Kinh doanh quốc tế Seoul, Hàn Quốc

- Hiện đang là nghiên cứu sinh tại Anh

Lý lịch khoa học (CV): vui lòng xem tại đây

 


Lĩnh vực nghiên cứu:

- Luật sở hữu trí tuệ

- Luật Thương mại quốc tế

 

 


TIN LIÊN QUAN