DHKT

 • Địa chỉ liên hệ Khoa Luật

  Quý vị và các em sinh viên có thể liên hệ với Khoa Luật qua các kênh liên lạc sau:

  • Khoa Luật
  • Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
  • 71 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà nẵng
  • Điện thoại: 0236-3958418
  • Email: khoaluat@due.edu.vn

  1. Trưởng Khoa: TS Trần Thị Sáu

        Email: sau.tt@due.edu.vn

        Phone: 0918 826 545

  2. Phó trưởng Khoa: TS Trần Tuấn Sơn

        Email: sontt@due.edu.vn

        Phone: 0912 892 108

  3. Thư kí khoa: Cô Võ Thị Lan

        Email: lanvt@due.edu.vn

        Phone: 0914 303 156