DHKT

 • Giới thiệu về Khoa Luật

  Lịch sử hình thành và phát triển

       Là một trong những khoa mới được thành lập của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, trong những năm qua Khoa Luật đã không ngừng xây dựng, hoàn thiện về cơ cấu tổ chức đồng thời với việc phát triển đội ngũ giảng viên cả về số lượng và chất lượng. Ý thức được việc nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên là một nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, Khoa Luật đã và đang tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tất cả giáo viên được tiếp cận, học tập nghiên cứu ở các nước có nền giáo dục và khoa học pháp lý tiên tiến trên thế giới.

       Với yêu cầu của đất nước trong giai đoạn hiện nay, Khoa Luật đã và đang tham gia tích cực vào quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bằng những hướng đi riêng của mình, trong những năm gần đây, Khoa Luật đã có những bước tiến lớn trong công tác đào tạo nguồn nhân lực và cán bộ pháp lý cho thành phố Đà Nẵng , khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

       Tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, Khoa Luật sẽ tiếp tục góp phần vào sự phát triển của Trường Đại học Kinh tế và Đại học Đà Nẵng, trở thành một trong những nơi đào tạo và nghiên cứu pháp lý uy tín, có trình độ cao của Việt Nam.

  Chương trình đào tạo

  Khoa Luật đang đào tạo hai ngành ở bậc đại học

  • Luật kinh doanh
  • Luật học

  Mục tiêu về đào tạo

       “Đào tạo các chuyên gia pháp lý có nhận thức cao về đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức sâu rộng, tinh thông nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu hiện nay của Việt Nam và đủ khả năng tham gia các tranh tụng trong nước và quốc tế”.

       Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực sau:

            - Tòa án nhân dân;

            - Viện kiểm sát nhân dân;

            - Các cơ quan, ban ngành… trong bộ máy hành chính Nhà nước từ Trung Ương đến địa phương;

            - Hành nghề luật sư độc lập (sau khi tiếp tục trải qua khóa đào tạo nghiệp vụ Luật Sư)

            - Cố vấn pháp lý, chuyên gia pháp lý cho các doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước;

            - Các lĩnh vực khác.

  Định hướng phát triển trong thời gian đến

       - Xây dựng và hoàn thiện phương pháp đào tạo theo hướng tiên tiến, hiệu quả của các nước phát triển trên thế giới.

       - Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên vững mạnh về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và có phầm chất đạo đức tốt.

       - Xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu, tài liệu học tập, giáo trình, sách tham khảo….

       - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng pháp lý trong thực tiễn.

  Đội ngũ cán bộ giảng dạy

       Công tác phát triển nguồn nhân lực luôn được Khoa đặc biệt quan tâm vì đây là một trong những nhân tố góp phần đáng kể vào chất lượng của sản phẩm giáo dục. Hiện nay Khoa Luật có lợi thế là một khoa có đội ngũ giảng viên trẻ, năng động, có trình độ ngoại ngữ cao; phần lớn giảng viên đã và đang được đào tạo từ các nước có nền khoa học pháp lý và nền giáo dục tiên tiến của châu Âu như: Anh, Pháp, Úc….và các trường đại học luật uy tín của Việt Nam cùng với sự hỗ trợ của đội ngũ các thẩm phán, luật sư, luật gia, các chuyên gia pháp lý nổi tiếng và nhiều kinh nghiệm.

  Địa chỉ liên hệ

  Khoa Luật

  Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

  71 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà nẵng

  Điện thoại: 0511-3958418

  Email: khoaluat@due.edu.vn