DHKT

 • Đội ngũ giảng viên

  ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

   

  Hiện nay khoa Kinh tế có 22 giảng viên trong đó có 1 Giáo sư, 1 Phó giáo sư, 4 Tiến sĩ, 14 Thạc sỹ, hiện có 03 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh (02 NCS ở nước ngoài), 04 giảng viên đang đi học thạc sĩ (02 người học ở nước ngoài) và có 4 giảng viên sẽ làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài trong những năm nay.

  DANH SÁCH CÁN BỘ VÀ GIẢNG VIÊN

   

  Ts. Ninh Thị Thu Thuỷ

  Tiến sĩ

   

   Trưởng khoa, Giảng viên chính

  Lý lịch khoa học

  PGS.Ts Bùi Quang Bình

   

  Phó giáo sư,Tiến sĩ

  Giám đốc trung tâm đào tạo bồi dưỡng

  Lý lịch khoa học


  GS.Ts Võ Xuân Tiến

   

  Giáo sư,

  Tiến sĩ

  Nhà giáo ưu tú, Giảng viên cao cấp

  Lý lịch khoa học

  TS. Lê Bảo

  Tiến sĩ

  Phó khoa, Giảng viên chính

  lebaoktdn@gmail.com

  Th.s Nguyễn Thị Phương Thảo

  NCS

  Nghiên cứu sinh tại Bỉ

  Thao.due@gmail.com


  Th.s Nguyễn Thành Long

  Thạc sĩ

  Giảng viên chính

  Ntlong0112@yahoo.com

  Th.s Huỳnh Viết Thiên Ân

  NCS

  Giảng viên

  thienandn@gmail.com

  Th.s Trần Thị Thúy Ngọc

  NCS

  Giảng viên

  ntranthithuy@gmail.com

  Th.s Nguyễn Thị Thu Hà

  NCS

  Nghiên cứu sinh tại Hungary

  nguyenthithuhaktdn@gmail.com


  Th.s Trần Đăng Nhân

  Thạc sĩ

  Giảng viên

  Nhan.tran@gmail.com

  Th.s Đặng Thị Hồng Dân

  Thạc sĩ

  Giảng viên

  dhongdan@gmail.com


  Th.s Nguyễn Danh Khôi

  Thạc sĩ

  Giảng viên

   

  Th.s Ông Nguyên Chương

  Thạc sĩ

  Tổ trưởng bộ môn

  ongnguyenchuongdn@gmail.com

   Nguyễn  Xuân Tú

  Đang học thạc sĩ

  Giảng viên

   

  Th.s Đoàn Lan Phương

  Thạc sĩ

  Giảng viên chính

  lanphuongktpt@gmail.com

  Th.s Trần Thị Hoàng Yến

  NCS

  Nghiên cứu sinh tại Pháp

  Hoangyen.due@gmail.com

  Th.s Lê Minh Hiếu

  NCS

  Nghiên cứu sinh tại Belarus

   

  Th.s Nguyễn Trường Minh

  NCS

  Nghiên cứu sinh tại Úc

   

  TS Lê Trung Hiếu

  Tiến sĩ

  Giảng viên

   

  TS Đặng Thị Tố Như

  Tiến sĩ

  Giảng viên

   

  Th.s Trần Lê Yên Hà

  Thạc sĩ

  Giảng viên

  Lyha.tran@gmail.com

  Nguyễn Thị Kim Hoà

   

  Cử nhân

  Thư ký& giáo vụ

  Kimhoa05370@gmail.com