DHKT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN 2021 KHOÁ 47K

01/04/2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

      Ngành:                               QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

 ngành:                          781 02 01

Chuyên ngành:                  Quản trị Khách sạn

 chuyên ngành:             781 02 01 01

Trình độ đào tạo:               Đại học


Áp dụng cho khoá tuyển sinh 2021-2024 (47K)


Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY