DHKT

 • Sứ mệnh

  Là đơn vị đào tạo chuyên ngành Quản trị du lịch đầu tiên của miền Trung, thuộc một trong các Trường Đại học Kinh tế hàng đầu của đất nước có định hướng nghiên cứu, Khoa Du lịch có sứ mệnh đi đầu trong xây dựng môi trường nghiên cứu và học tập năng động, sáng tạo cho sinh viên và giảng viên, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển du lịch bền vững cho Miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.

  TẦM NHÌN

  Khoa Du lịch phấn đấu phát triển thành một đơn vị đào tạo, hạt nhân liên kết nghiên cứu uy tín, đạt chất lượng đẳng cấp cả nước và khu vực trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp du lịch.

  GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  Rộng mở - Tôn trọng cá nhân - Xây dựng văn hóa chất lượng - Trách nhiệm xã hội.