DHKT

 • Thông điệp Trưởng khoa

    

         Mặc dù mãi đến năm 2012, Khoa Du lịch mới được thành lập nhưng hoạt động đào tạo và nghiên cứu du lịch do tiền thân của nó là Bộ môn Du lịch, khoa Thương mại - Du lịch, đã bắt đầu từ rất sớm. Trên cơ sở khai thác quan hệ hợp tác với trường ĐH Khách sạn và Du lịch Angers, Pháp, chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh doanh DL đã được xây dựng, một số giảng viên đã được gửi đi đào tạo tại Pháp và bắt đầu chiêu sinh từ năm 1990.

         Kể từ đó đến nay, nhiều thế hệ thầy cô nối tiếp nhau, chuyên ngành đào tạo du lịch có nhiều bước tiến đáng kể, chương trình đào tạo liên tục được đổi mới và cập nhật phù hợp với thực tiễn phát triển nhanh chóng của du lịch đất nước và hội nhập với hệ thống đào tạo thế giới. Cả qui mô lẫn cơ cấu đào tạo không ngừng được mở rộng. Từ khóa đầu tiên chỉ với 28 sinh viên trong một chuyên ngành Kinh tế du lịch thì hiện nay, hằng năm, khoa Du lịch tuyển khoảng 180 sinh viên ở 3 chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Du lịch, Quản trị khách sạn và Quản trị lễ Sự kiện và Lễ hội.  

         Song song với hoạt động đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học cũng sớm được quan tâm. Ngay từ khi mới thành lập, với cơ quan chủ trì là UBND tỉnh QNĐN, chủ nhiệm đề tài là Sở Du lịch, Bộ môn đã thực hiện vai trò chủ biên cho 03 Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch bao gồm cả QHTT phát triển Du lịch tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, thị xã Hội An và huyện Duy Xuyên. Hàng năm, các thầy cô trong Bộ môn cũng đã thực hiện nhiều đề tài cấp Bộ GD&ĐT, cấp ĐHĐN và cấp Trường.

         Bên cạnh những quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp du lịch, quan hệ quốc tế ngày càng được chú trọng. Ngoài những Hợp đồng hợp tác đào tạo đã ký với Banahills, VITOURS, dự án hợp tác và trao đổi giảng viên đã ký với Đại học Du lịch và Khách sạn Saxion, Hà Lan, Khoa đang triển khai các dự án hợp tác đào tạo trong nước và quốc tế.

         Chúng tôi cũng vô cùng tự hào với các thế hệ sinh viên du lịch vốn có điểm tuyển sinh cao, có Liên chi đoàn và Câu lạc bộ du lịch năng động.

         Với tham vọng xây dựng Khoa Du lịch trở thành một Khoa đào tạo các chuyên ngành kinh doanh du lịch hàng đầu tại Miền Trung, có uy tín trong cả nước và đạt chất lượng đào tạo ngang tầm khu vực, chúng tôi hiểu rằng hoài bão của chúng tôi chỉ có thể đạt được nếu chúng tôi khơi dậy được khát vọng của sinh viên, hợp tác chặt chẽ với các đồng nghiệp và các cơ quan, doanh nghiệp du lịch.

         Du lịch là ngành mà chúng tôi đã chọn để hiến thân, sự nghiệp đào tạo là một sự nghiệp cao cả. Bản thân tôi và tập thể giảng viên khoa Du lịch nguyện sẽ hết sức cố gắng và rất mong sự nỗ lực của tất cả sinh viên, sự hợp tác của các đồng nghiệp và doanh nghiệp.