DHKT

  • Chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn khóa 49K

     

    Chi tiết vui lòng xem tại đây: CTĐT Ngành quản trị khách sạn 2023

    Lộ trình đào tạo dành riêng cho chuyên ngành Quản trị khách sạn tuyển sinh năm 2023 theo chương trình đặc thù hợp tác đào tạo với Khách sạn Four points by Sheraton Đà Nẵng: Lộ trình đào tạo 49K23.1 Marriott