DHKT

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Nghiệm thu sách tham khảo cấp Khoa kết hợp sinh hoạt nhóm đọc

      10/10/2023

    Sáng ngày 4/10/2023, buổi Nghiệm thu sách tham khảo cấp khoa kết hợp sinh hoạt nhóm đọc Khoa Du lịch đã được diễn ra với chủ đề: “Quản lý thực phẩm dư thừa trong khách sạn: Lý thuyết và bài học thực tiễn” do TS. Trần Niên Tuấn trình bày.

  • Giảng viên Khoa Du lịch báo cáo nghiệm thu cấp ĐHĐN đề tài khoa học và công nghệ do ĐHĐN quản lý

      15/04/2022

    Vào ngày 7/4/2022 vừa qua, Nhóm nghiên cứu do PGS.TS. Trần Trung Vinh làm chủ nhiệm cùng các thành viên gồm ThS. Trần Thị Kim Phương, ThS. Nguyễn Ký Viễn, ThS Nguyễn Thị Ngọc Ly, ThS. Thái Thị Huyền Trâm đã tham dự Hội đồng nghiệm thu cấp ĐHĐN đề tài KH&CN do ĐHĐN quản lý “Tương đồng hình ảnh trong hành vi du khách: Trường hợp điểm đến là thành phố Đà Nẵng” do Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN tổ chức.

1