DHKT

Bản đặc tả chương trình Quản trị khách sạn 2015

Bản đặc tả rút gọn này được xây dựng bởi Khoa Du lịch và đã được thông qua bởi trường Đại học Kinh tế-Đại học Đà nẵng. Đây là bản đặc tả dành cho khoá tuyển sinh 2015.

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị Khách sạn được xây dựng nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể theo đuổi nhiều ngành nghề công việc trong các cơ sở lưu trú du lịch quốc gia và quốc tế. 

Thông tin chung của chương trình đào tạo ngành Quản trị Khách sạn

Chuyên ngành:

Quản trị Khách sạn

Trình độ đào tạo:

Đại học

Bằng cấp:

Cử nhân

Loại hình đào tạo:

Chính quy

Thời gian đào tạo:

3.5-6 năm

Số tín chỉ:

120 (không kể các học phần Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng)

Khoa phụ trách:

Du lịch

Ngôn ngữ:

Tiếng Việt

Thời gian ban hành:

Tháng, 2015


Chi tiết vui lòng xem tại: BẢN ĐẶC TẢ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN 2015