DHKT

CÔNG BỐ QUỐC TẾ - 08

10/02/2020

[CÔNG BỐ QUỐC TẾ _ 08]

TS. Sử Ngọc Diệp, ThS. Trần Thị Kim Phương và nhóm nghiên cứu vừa có bài báo đã được chấp nhận công bố trên tạp chí Transportation Research Part A: Policy and Practice - Tạp chí thuộc danh mục uy tín thế giới ISI (SSCI, Q1, IF = 3.693) và tạp chí được xếp hạng A* theo ABDC Journal Ranking.

Nguyen, P.Q.D, Su, N.D., Tran, T.K.P., Le, T.D.T., & Lester, W.J. “Factors influencing customer's loyalty towards ride-hailing taxi services”.

Quý vị và bạn đọc có thể truy cập bài báo bằng cách: Factors influencing customer's loyalty towards ride-hailing taxi services – A case study of Vietnam

Khoa Du Lịch chúc mừng TS. Su Ngoc Diep; ThS. Phuong Tran và nhóm nghiên cứu!