DHKT

Unilever - Chương trình tuyển dụng Giám Sát Kinh Doanh Tài Năng (CDFresh)

05/08/2020

 

“GIÁM SÁT KINH DOANH TÀI NĂNG – Quản lý doanh nghiệp triệu đô sau 9 tháng - Bạn có dám?" 

 

Ứng tuyển và nắm bắt ngay cơ hội trở thành Giám Sát Kinh Doanh Tài Năng (CDFRESH) tại: https://cutt.ly/CDF-DUE trước 23:59, 31/8/2020!  

✨ Đây là chương trình tuyển dụng sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc mới tốt nghiệp dưới 2 năm trên toàn quốc để trở thành Quản lý Nhà phân phối của Unilever với nhiều quyền lợi hấp dẫn: 

✔ Lương thưởng và phúc lợi hấp dẫn trong và sau 9 tháng; 
✔ Môi trường làm việc năng động, linh hoạt; 
✔ Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng; 
✔ Chương trình đào tạo 9 tháng chuyên nghiệp, bài bản với mô hình 70-20-10 và được trang bị những kĩ năng, kiến thức theo xu hướng của tương lai, giúp bạn trở thành một “CEO” tập sự với 3 giai đoạn: 

• Giai đoạn 1: Nhân viên kinh doanh (3 tháng); 

• Giai đoạn 2: Giám sát Kinh doanh - Nền tảng (3 tháng); 

• Giai đoạn 3: Giám sát Kinh doanh - Chuyên sâu (3 tháng). 

⭐ Cơ hội vàng dành cho các bạn là: 
• Sinh viên năm cuối, hoặc sinh viên mới tốt nghiệp hệ Cử Nhân/ Kỹ sư không quá 2 năm, KHÔNG GIỚI HẠN NGÀNH HỌC; 
• Có thể bắt đầu làm việc toàn thời gian từ tháng 1/2021. 

⭐️ Quy trình ứng tuyển hoàn toàn trực tuyến an toàn, nhanh chóng, dễ dàng: 

🔽Vòng 1: Nộp hồ sơ ứng tuyển đến trước 23:59, 31.08.2020 
🔽Vòng 2: Kiểm tra trực tuyến (Tháng 9) 
🔽Vòng 3: Thuyết trình trực tuyến theo nhóm (Tháng 9) 
🔽 Vòng 4: Khảo sát thị trường & phỏng vấn trực tuyến chuyên sâu. (Tháng 10) 


Thông tin chi tiết của Chương trình tại:  CDFresh - Giám sát Kinh doanh Tài năng.pdf

 

✨ Đây là chương trình tuyển dụng sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc mới tốt nghiệp dưới 2 năm trên toàn quốc để trở thành Quản lý Nhà phân phối của Unilever với nhiều quyền lợi hấp dẫn: 

✔ Lương thưởng và phúc lợi hấp dẫn trong và sau 9 tháng; 

✔ Môi trường làm việc năng động, linh hoạt; 

✔ Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng; 

✔ Chương trình đào tạo 9 tháng chuyên nghiệp, bài bản với mô hình 70-20-10 và được trang bị những kĩ năng, kiến thức theo xu hướng của tương lai, giúp bạn trở thành một “CEO” tập sự với 3 giai đoạn: 

• Giai đoạn 1: Nhân viên kinh doanh (3 tháng); 

• Giai đoạn 2: Giám sát Kinh doanh - Nền tảng (3 tháng); 

• Giai đoạn 3: Giám sát Kinh doanh - Chuyên sâu (3 tháng). 

 

⭐ Cơ hội vàng dành cho các bạn là: 

• Sinh viên năm cuối, hoặc sinh viên mới tốt nghiệp hệ Cử Nhân/ Kỹ sư không quá 2 năm, KHÔNG GIỚI HẠN NGÀNH HỌC; 

• Có thể bắt đầu làm việc toàn thời gian từ tháng 1/2021. 

 

⭐️ Quy trình ứng tuyển hoàn toàn trực tuyến an toàn, nhanh chóng, dễ dàng: 

🔽Vòng 1: Nộp hồ sơ ứng tuyển đến trước 23:59, 31.08.2020 

🔽Vòng 2: Kiểm tra trực tuyến (Tháng 9) 

🔽Vòng 3: Thuyết trình trực tuyến theo nhóm (Tháng 9) 

🔽 Vòng 4: Khảo sát thị trường & phỏng vấn trực tuyến chuyên sâu. (Tháng 10) 

 

✨ Đây là chương trình tuyển dụng sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc mới tốt nghiệp dưới 2 năm trên toàn quốc để trở thành Quản lý Nhà phân phối của Unilever với nhiều quyền lợi hấp dẫn: 

✔ Lương thưởng và phúc lợi hấp dẫn trong và sau 9 tháng; 

✔ Môi trường làm việc năng động, linh hoạt; 

✔ Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng; 

✔ Chương trình đào tạo 9 tháng chuyên nghiệp, bài bản với mô hình 70-20-10 và được trang bị những kĩ năng, kiến thức theo xu hướng của tương lai, giúp bạn trở thành một “CEO” tập sự với 3 giai đoạn: 

• Giai đoạn 1: Nhân viên kinh doanh (3 tháng); 

• Giai đoạn 2: Giám sát Kinh doanh - Nền tảng (3 tháng); 

• Giai đoạn 3: Giám sát Kinh doanh - Chuyên sâu (3 tháng). 

 

⭐ Cơ hội vàng dành cho các bạn là: 

• Sinh viên năm cuối, hoặc sinh viên mới tốt nghiệp hệ Cử Nhân/ Kỹ sư không quá 2 năm, KHÔNG GIỚI HẠN NGÀNH HỌC; 

• Có thể bắt đầu làm việc toàn thời gian từ tháng 1/2021. 

 

⭐️ Quy trình ứng tuyển hoàn toàn trực tuyến an toàn, nhanh chóng, dễ dàng: 

🔽Vòng 1: Nộp hồ sơ ứng tuyển đến trước 23:59, 31.08.2020 

🔽Vòng 2: Kiểm tra trực tuyến (Tháng 9) 

🔽Vòng 3: Thuyết trình trực tuyến theo nhóm (Tháng 9) 

🔽 Vòng 4: Khảo sát thị trường & phỏng vấn trực tuyến chuyên sâu. (Tháng 10) 

 

✨ Đây là chương trình tuyển dụng sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc mới tốt nghiệp dưới 2 năm trên toàn quốc để trở thành Quản lý Nhà phân phối của Unilever với nhiều quyền lợi hấp dẫn: 

✔ Lương thưởng và phúc lợi hấp dẫn trong và sau 9 tháng; 

✔ Môi trường làm việc năng động, linh hoạt; 

✔ Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng; 

✔ Chương trình đào tạo 9 tháng chuyên nghiệp, bài bản với mô hình 70-20-10 và được trang bị những kĩ năng, kiến thức theo xu hướng của tương lai, giúp bạn trở thành một “CEO” tập sự với 3 giai đoạn: 

• Giai đoạn 1: Nhân viên kinh doanh (3 tháng); 

• Giai đoạn 2: Giám sát Kinh doanh - Nền tảng (3 tháng); 

• Giai đoạn 3: Giám sát Kinh doanh - Chuyên sâu (3 tháng). 

 

⭐ Cơ hội vàng dành cho các bạn là: 

• Sinh viên năm cuối, hoặc sinh viên mới tốt nghiệp hệ Cử Nhân/ Kỹ sư không quá 2 năm, KHÔNG GIỚI HẠN NGÀNH HỌC; 

• Có thể bắt đầu làm việc toàn thời gian từ tháng 1/2021. 

 

⭐️ Quy trình ứng tuyển hoàn toàn trực tuyến an toàn, nhanh chóng, dễ dàng: 

🔽Vòng 1: Nộp hồ sơ ứng tuyển đến trước 23:59, 31.08.2020 

🔽Vòng 2: Kiểm tra trực tuyến (Tháng 9) 

🔽Vòng 3: Thuyết trình trực tuyến theo nhóm (Tháng 9) 

🔽 Vòng 4: Khảo sát thị trường & phỏng vấn trực tuyến chuyên sâu. (Tháng 10) 

 

✨ Đây là chương trình tuyển dụng sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc mới tốt nghiệp dưới 2 năm trên toàn quốc để trở thành Quản lý Nhà phân phối của Unilever với nhiều quyền lợi hấp dẫn: 

✔ Lương thưởng và phúc lợi hấp dẫn trong và sau 9 tháng; 

✔ Môi trường làm việc năng động, linh hoạt; 

✔ Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng; 

✔ Chương trình đào tạo 9 tháng chuyên nghiệp, bài bản với mô hình 70-20-10 và được trang bị những kĩ năng, kiến thức theo xu hướng của tương lai, giúp bạn trở thành một “CEO” tập sự với 3 giai đoạn: 

• Giai đoạn 1: Nhân viên kinh doanh (3 tháng); 

• Giai đoạn 2: Giám sát Kinh doanh - Nền tảng (3 tháng); 

• Giai đoạn 3: Giám sát Kinh doanh - Chuyên sâu (3 tháng). 

 

⭐ Cơ hội vàng dành cho các bạn là: 

• Sinh viên năm cuối, hoặc sinh viên mới tốt nghiệp hệ Cử Nhân/ Kỹ sư không quá 2 năm, KHÔNG GIỚI HẠN NGÀNH HỌC; 

• Có thể bắt đầu làm việc toàn thời gian từ tháng 1/2021. 

 

⭐️ Quy trình ứng tuyển hoàn toàn trực tuyến an toàn, nhanh chóng, dễ dàng: 

🔽Vòng 1: Nộp hồ sơ ứng tuyển đến trước 23:59, 31.08.2020 

🔽Vòng 2: Kiểm tra trực tuyến (Tháng 9) 

🔽Vòng 3: Thuyết trình trực tuyến theo nhóm (Tháng 9) 

🔽 Vòng 4: Khảo sát thị trường & phỏng vấn trực tuyến chuyên sâu. (Tháng 10)