DHKT

 • LIÊN HỆ PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

  Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

  Email:  phongcongtacsinhvien@due.edu.vn

  Fanpage Phòng Công tác Sinh viên:  www.facebook.com/phongctsv.dhkt


  PHỤ TRÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY, CHUẨN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH: 

  Cô Nguyễn Thị Trang: SĐT: 0982.455.524  - (0236) 3950.464 - Email: trangpctsv@gmail.com - Khoá 47K trở về trước

  Thầy Cao Văn Quang: SĐT: 0974.388.741  - (0236) 3950.464 - Email: quangcv@due.edu.vn - Khoá 48K

  PHỤ TRÁCH ĐIỂM RÈN LUYỆN

  Thầy Cao Văn Quang: SĐT: 0974.388.741  - (0236) 3950.464 - Email: quangcv@due.edu.vn

  PHỤ TRÁCH SINH VIÊN HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC, CHUẨN HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG: 
  Cô Lê Thị Thu Hiền: SĐT:  0905.588.585 - (0236) 3950.464 - Email: thuhien@due.edu.vn

  PHỤ TRÁCH CHÍNH SÁCH CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY:

  Cô Trần Thị Hằng: SĐT: 0973.717.928 - (0236) 3956.397 - Email: tranthihang@due.edu.vn

  PHỤ TRÁCH HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP, HỌC BỔNG HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN VÀ HỌC VIÊN CAO HỌC - NGHIÊN CỨU SINH:

  Cô Nguyễn Diệu Linh: SĐT: 0986.111.187 -(0236) 3956.397  - Email: linhnd@due.edu.vn

  PHỤ TRÁCH HỌC BỔNG ĐƠN VỊ NGOÀI TRƯỜNG VÀ QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI:

  Thầy Bùi Trung Hiệp: SĐT: 0935.743.555 - (0236) 3956.397 - Email: hiepbt@due.edu.vn