DHKT

Nhân sự phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

06/03/2015

[Nhân sự Phòng Công tác Sinh viên]


- Thầy Trần Quốc Hùng: Lãnh đạo Phòng CTSV.

- Thầy Bùi Trung Hiệp: Phụ trách các chương trình/hoạt động nghiên cứu, hỗ trợ & phát triển SV, Chi bộ Sinh viên và các hoạt động đối ngoại.

- Cô Lê Thị Thu Hiền: Quản lý SV hệ vừa làm vừa học, Cựu sinh viên, phụ trách thủ tục hành chính của Phòng CTSV và Điểm ngoại khoá.

- Cô Nguyễn Thị Trang: Quản lý SV hệ chính quy, phụ trách công đoàn Phòng CTSV.

- Cô Nguyễn Diệu Linh: Quản lý Học viên Sau đại học, mảng học bổng Khuyến khích học tập, điểm rèn luyện, ban cán sự...

- Cô Trần Thị Hằng: Phụ trách mảng chính sách/đối tượng ưu tiên, vay vốn, học bổng doanh nghiệp...

- Nhóm AMIGOS: Cộng tác viên đón tiếp SV, hướng dẫn các thắc mắc, thủ tục giấy tờ và hỗ trợ Phòng CTSV thực hiện chức năng.