DHKT

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG & LOGICTICS

  Bản đặc tả chương trình đào tạo quản trị chuỗi cung ứng và logistics 2021-2022
  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

   

  Trình độ đào tạo

  :

  ĐẠI HỌC

  Ngành

  :

  QUẢN TRỊ KINH DOANH

  Mã ngành

  :

  52 34 01 01

  Tên chuyên ngành

  :

  QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG & LOGISTICS

  Mã chuyên ngành

  :

  52 34 01 01 03

  Loại hình đào tạo

  :

  Chính quy

  Hình thức đào tạo

  :

  Chương trình đào tạo đại trà

   

  1.      Mục tiêu đào tạo:

  1.1.           Mục tiêu chung

  Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành quản trị chuỗi cung ứng có năng lực về chuyên môn về quản trị kinh doanh, và chuyên sâu vào chức năng quản lý chuỗi cung ứng.

  1.2.           Chuẩn đầu ra

  Sinh viên chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng khi tốt nghiệp có các năng lực sau:

  TT

  Mã CĐR

  Nội dung chuẩn đầu ra

  1

  PLO1

  Áp dụng được các kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội và pháp luật vào việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh và quản trị.

  2

  PLO2

  Nhận diện được chiến lược kinh doanh và sự đóng góp của các chiến lược chức năng vào việc thực thi chiến lược kinh doanh của một tổ chức

  3

  PLO3

  Phân tích được các lĩnh vực cơ bản của chuỗi cung ứng và chiến lược chuỗi cung ứng trong việc thực thi chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

  4

  PLO4

  Thực thi được các quyết định cơ bản của quản trị chuỗi cung ứng như quyết định lựa chọn nhà cung cấp, quyết định về tồn kho và kho bãi, quyết định trong lĩnh vực hoạch định sản xuất và bán hàng, quyết định về logistics và vận tải…

  5

  PLO5

  Thiết kế được mạng lưới chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh doanh

  6

  lPLO6

  Giao tiếp hiệu quả (nói và viết) trong việc thương lượng, đàm phán và giải quyết các vấn đề quản trị kinh doanh.

  7

  PLO7

  Giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh (nói và viết) trong môi trường kinh doanh toàn cầu hóa

  8

  PLO8

  Ứng dụng được các kĩ thuật của CMCN lần thứ 4 trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.

  9

  PLO9

  Tuân thủ các chuẩn mực về đạo đức và thực thi trách nhiệm xã hội trong kinh doanh

   

  1.3.           Cơ hội việc làm và khả năng thăng tiến

  Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics có thể làm việc tại các tập đoàn, công ty trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực Logistics, vận tải, giao nhận, kho hàng, kinh doanh xuất nhập khẩu, sản xuất, phân phối, thương mại.... Cụ thể, cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics có thể đảm nhận các vị trí công việc:

  Trong thời gian từ 0-4 năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics có thể làm tại một vị trí công việc hoặc luân chuyển ở nhiều vị trí công việc tại rất nhiều phòng ban phù hợp chuyên môn như dịch vụ khách hàng, kho vận, cung ứng vật tư, kế toán, kinh doanh quốc tế, marketing, khai thác, kế hoạch.... Cụ thể, họ có thể là:

  •  Nhân viên phân tích, hoạch định nhu cầu, hoạch định sản xuất

  •  Nhân viên xuất nhập khẩu

  •  Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

  •  Nhân viên thu mua

  •  Nhân viên chứng từ

  •  Nhân viên quản lý điều hành hoạt động vận tải

  •  Nhân viên thanh toán quốc tế

  •  Nhân viên kinh doanh Logistics

  •  Nhân viên giao nhận

  •  Nhân viên vận hành kho

  •  Nhân viên hiện trường

  •  Nhân viên hải quan

  •  Nhân viên chăm sóc khách hàng

  •  Chuyên viên tư vấn và phân tích chuỗi cung ứng

  Trong thời gian từ 5-10 năm: cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics có thể thăng tiến đến vị trí:

  •  Nhà quản trị cung ứng

  •  Nhà quản trị Logistics

  •  Nhà quản trị dự án

  •  Nhà quản trị thông tin trên chuỗi

  •  Trưởng các bộ phận sản xuất, vận tải, logistics, thu mua, cung ứng, xuất nhập khẩu…

  •  Trưởng bộ phận kinh doanh, chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp Logistics

  •  Quản lý vùng

  Sau 10 năm, với các kiến thức và kỹ năng tích lũy được từ hoạt động quản trị điều hành nhiều chức năng khác nhau và quản lý điều hành tổng quát các đơn vị cấp nhỏ lẻ, đỉnh cao nghề nghiệp của một cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics là:

  •  Giám đốc chuỗi cung ứng/hậu cần

  •  Giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp Logistics

  2.      Thời gian đào tạo:

  Chương trình giảng dạy được xây dựng trên hệ thống đơn vị tín chỉ cho phép sinh viên linh hoạt trong kế hoạch học tập cá nhân. Thiết kế chương trình là 4 năm, tuỳ theo khả năng và điều kiện học tập, sinh viên có thể rút ngắn còn 3 năm hoặc kéo dài thời gian học tối đa lên đến 6 năm.

  3.      Khối lượng kiến thức toàn khóa

  Chương trình đào tạo gồm 134 tín chỉ (không bao gồm các tín chỉ của học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

  4.      Đối tượng tuyển sinh:

  Theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Đề án tuyển sinh đại học chính quy của Trường Đại học Kinh tế.

  5.      Qui trình đào tạo: Hình thức tín chỉ.

  6.      Thang điểm: Theo quy chế đào tạo tín chỉ hiện hành.

  7.      Nội dung chương trình:

  TT

  Mã học phần

  Học phần

  Phân bổ thời gian

  Tín chỉ

   

  Lý thuyết

  Thực hành

  Tổng

   

  A. Khối kiến thức đại cương

   

  1.

  SMT1005

  Triết học Mác-Lênin

  34

  11

  45

  3

   

  2.

  SMT1006

  Kinh tế chính trị Mác-Lênin

  25

  5

  30

  2

   

  3.

  SMT1007

  Chủ nghĩa xã hội khoa học

  24

  6

  30

  2

   

  4.

  SMT1008

  Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

  24

  6

  30

  2

   

  5.

  SMT1004

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  24

  6

  30

  2

   

  6.

  LAW1001

  Pháp luật đại cương

  21

  9

  30

  2

   

  7.

  TOU1001

  Giao tiếp trong kinh doanh

  30

  15

  45

  3

   

  8.

  MIS1001

  Tin học văn phòng

  22

  23

  45

  3

   

  9.

  MAT1001

  Toán cao cấp và ứng dụng trong kinh tế

  45

   

  45

  2

   

  10.

  MGT1001

  Kinh tế vi mô

  36

  9

  45

  2

   

  11.

  ECO1001

  Kinh tế vĩ mô

  35

  10

  45

  3

   

  12.

  MGT1002

  Quản trị học

  30

  15

  45

  3

   

  13.

   

  HP Anh văn 1

   

   

   

  3

   

  14.

   

  HP Anh văn 2

   

   

   

  4

   

  15.

   

  HP Anh văn 3

   

   

   

  3

   

  16.

   

  HP Anh văn 4

   

   

   

  2

   

  17.

   

  HP Anh văn 5

   

   

   

  3

   

   

   

  Tổng

   

   

   

  46

   

  18.

   

  Giáo dục thể chất

   

   

   

  5

   

  19.

   

  Giáo dục Quốc phòng

   

   

   

  4 tuần

   

  B. Khối kiến thức khối ngành

   

  20

  HRM2001

  Hành vi tổ chức

  30

  15

  45

  3

   

  21

  MIS2002

  Hệ thống thông tin quản lý

  30

  15

  45

  3

   

  22

  IBS2001

  Kinh doanh quốc tế

  40

  4

  45

  3

   

  23

  LAW2001

  Luật kinh doanh

  30

  15

  45

  3

   

  24

  MKT2001

  Marketing căn bản

  34

  11

  45

  3

   

  25

  ACC1001

  Nguyên lý kế toán/Nhập môn kế toán

  30

  15

  45

  3

   

  26

  MGT2002

  Nhập môn kinh doanh

  27

  18

  45

  3

   

  27

  FIN2001

  Thị trường và các định chế tài chính

  30

  15

  45

  3

   

  28

  STA2002

  Thống kê kinh doanh và kinh tế

  33

  12

  45

  3

   

  29

  ENG3001

  Tiếng Anh kinh doanh

  12

  33

  45

  3

   

   

   

  Tổng

   

   

   

  30

   

  C. Khối kiến thức ngành và chuyên ngành

   

  C1. Học phần chung của ngành: 21 tín chỉ gồm 15 tín chỉ bắt buộc và 6 tín chỉ tự chọn

  · Các học phần bắt buộc

   

  30.

  MGT3001

  Quản trị chiến lược

  27

  18

  45

  3

   

  31.

  MGT3002

  Quản trị chuỗi cung ứng

  21

  24

  45

  3

   

  32.

  MGT3004

  Quản trị dự án

  30

  15

  45

  3

   

  33.

  MGT3003

  Quản trị sản xuất

  21

  24

  45

  3

   

  34.

  FIN3006

  Quản trị tài chính

  27

  18

  45

  3

   

   

   

  Tổng

   

   

   

  15

   

  · Học phần tự chọn

  Chọn ít nhất 6 tín chỉ trong các học phần tự chọn sau:

   

  35.

  MKT3001

  Quản trị Marketing

  29

  16

  45

  3

   

  36.

  MGT3…

  Nhập môn KHDL trong kinh doanh

  25

  20

  45

  3

   

  37.

  HRM3002

  Phát triển kỹ năng quản trị

  24

  21

  45

  3

   

  38.

  MIS3016

  Thanh toán điện tử

  30

  15

  45

  3

   

  39.

  HRM3005

  Thương lượng

  35

  10

  45

  3

   

  C2. Học phần chuyên ngành: 27 tín chỉ gồm 20 tín chỉ bắt buộc và 7 tín chỉ tự chọn

  · Các học phần bắt buộc

   

  40.

  MGT3195

  Đề án chuỗi cung ứng

  0

  30

  30

  2

   

  41.

  MGT3007

  Logistics

  23

  22

  45

  3

   

  42.

  MGT3…

  Logistics nâng cao

  21

  24

  45

  3

   

  43.

  MGT3…

  Quản trị nguồn cung và chiến lược sử dụng ngoại lực

  23

  22

  45

  3

   

  44.

  MGT3…

  Quản trị chuỗi cung ứng nâng cao

  22

  23

  45

  3

   

  45.

  MGT3009

  Quản trị mua sắm

  22

  23

  45

  3

   

  46.

  MGT3006

  Vận trù học

  26

  19

  30

  2

   

   

   

  Tổng

   

   

   

  20

   

  · Học phần tự chọn

  Chọn ít nhất 7 tín chỉ trong các học phần tự chọn sau:

   

  47.

  LAW3001

  Luật thương mại quốc tế

  30

  15

  45

  3

  48.

  IBS3005

  Quản trị kinh doanh quốc tế

  29

  16

  45

  3

  49.

  ELC3001

  Logistics điện tử

  30

  15

  45

  3

  50.

  MGT3…

  Quản trị tồn kho và kho bãi

  15

  15

  30

  2

  51.

  MGT3…

  Quản trị sản xuất nâng cao

  21

  24

  30

  2

  52.

  MGT3005

  Quản trị chất lượng

  27

  18

  45

  3

  53.

  IBS3009

  Thanh toán quốc tế

  30

  15

  45

  3

  54.

  RMD3001

  Phương pháp NCKH

  17

  13

  30

  2

  D. Thực tập tốt nghiệp cuối khóa

  Sinh viên lựa chọn đăng ký Khóa luận tốt nghiệp hoặc Báo cáo thực tập tốt nghiệp với các điều kiện được quy định theo Quy chế đào tạo hiện hành.

   

   

   

   

  Hình thức 1

   

   

  55.

  MGT4001

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp

  4

   

  56.

   

  Học bổ sung ít nhất 6 tín chỉ được chọn từ các học phần tự chọn

  6

   

   

   

  Hình thức 2

   

   

  57.

  MGT4002

  Khóa luận tốt nghiệp (*)

  10

   

   

  8.      Ma trận mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra và các học phần (xem Bảng 2)

  9.      Lộ trình học (đính kèm theo chương trình đào tạo này)

  10. Các chương trình đào tạo (đã được kiểm định) được tham khảo (xem bảng 1)

   

  Bảng 1: Các chương trình đào tạo được tham khảo

  Chương trình

  Trên trường

  Vị trí

  1

  Arizona State University

  US

  2

  University of Illinois

  US

  3

  Embry-Riddle Aeronautical University-Worldwide

  US

  4

  American University In the Emirates

  Asia

  5

  Raffles University

  Asia

  6

  Sunway University

  Asia

  7

  Infrastructure University Kuala Lumpur

  Asia

  8

  RMIT Vietnam

  Vietnam

  9

  Đại học Ngoại Thương

  Vietnam

  10

  Đại học Bách khoa Hà Nội

  Vietnam

   

  Bảng 2:  Ma trận mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra và các học phần

  TT

  Tên học phần

  PLO1

  PLO2

  PLO3

  PLO4

  PLO5

  PLO6

  PLO7

  PLO8

  PLO9

  1

  Triết học Mác - Lênin

  X

   

   

   

   

  X

   

   

   

  2

  Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  X

   

   

   

   

  X

   

   

   

  3

  Chủ nghĩa xã hội khoa học

  X

   

   

   

   

  X

   

   

   

  4

  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  X

   

   

   

   

  X

   

   

   

  5

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  X

   

   

   

   

  X

   

   

   

  6

  Pháp luật đại cương

  X

   

   

   

   

  X

   

   

   

  7

  Giao tiếp trong kinh doanh

   

   

   

   

   

  X

   

   

   

  8

  Kinh tế vi mô

  X

   

   

   

   

   

   

   

   

  9

  Kinh tế vĩ mô

  X

   

   

   

   

   

   

   

   

  10

  Quản trị học

  X

   

   

   

   

  X

   

   

   

  11

  Tin học văn phòng

  X

   

   

   

   

  X

   

  X

   

  12

  Toán ứng dụng trong kinh tế

  X

   

   

   

   

   

   

   

   

  13

  HP Anh văn 1

   

   

   

   

   

   

  X

   

   

  14

  HP Anh văn 2

   

   

   

   

   

   

  X

   

   

  15

  HP Anh văn 3

   

   

   

   

   

   

  X

   

   

  16

  HP Anh văn 4

   

   

   

   

   

   

  X

   

   

  17

  HP Anh văn 5

   

   

   

   

   

   

  X

   

   

  18

  Hành vi tổ chức

  X

   

   

   

   

  X

   

   

   

  19

  Hệ thống thông tin quản lý

  X

   

   

   

   

  X

   

  X

   

  20

  Kinh doanh quốc tế

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  21

  Luật kinh doanh

  X

   

   

   

   

  X

   

   

   

  22

  Marketing căn bản

  X

   

   

   

   

  X

   

   

   

  23

  Nguyên lý kế toán/Nhập môn kế toán

  X

   

   

   

   

   

   

   

   

  24

  Nhập môn kinh doanh

  X

   

   

   

   

  X

   

   

   

  25

  Thị trường và các định chế tài chính

  X

   

   

   

   

  X

   

   

   

  26

  Thống kê kinh doanh và kinh tế

  X

   

   

   

   

  X

   

  X

   

  27

  Tiếng Anh kinh doanh

  X

   

   

   

   

  X

  X

   

   

  28

  Quản trị chiến lược

   

  X

  X

   

   

   

   

   

  X

  29

  Quản trị chuỗi cung ứng

   

  X

  X

  X

  X

   

   

   

  X

  30

  Quản trị dự án

   

  X

  X

  X

   

   

   

   

   

  31

  Quản trị sản xuất

   

  X

  X

  X

  X

   

   

   

   

  32

  Quản trị tài chính

   

  X

  X

  X

   

   

   

   

   

  33

  Quản trị Marketing

   

  X

  X

  X

  X

  X

   

   

   

  34

  Nhập môn KHDL trong kinh doanh

   

   

  X

  X

   

   

   

  X

   

  35

  Phát triển kỹ năng quản trị

   

   

   

   

   

  X

   

   

   

  36

  Thanh toán điện tử

  X

   

   

  X

   

  X

   

  X

   

  36

  Thương lượng

   

   

   

  X

   

  X

   

   

  X

  38

  Đề án chuỗi cung ứng

   

  X

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

  39

  Logistics

   

  X

  X

  X

   

   

   

   

   

  40

  Logistics nâng cao

   

  X

  X

  X

  X

   

   

  X

   

  41

  Quản trị nguồn cung và chiến lược sử dụng ngoại lực

   

  X

  X

  X

  X

  X

   

  X

   

  42

  Quản trị chuỗi cung ứng nâng cao

   

  X

  X

  X

  X

   

   

  X

  X

  43

  Quản trị mua sắm

   

  X

  X

  X

   

  X

   

   

   

  44

  Vận trù học

   

   

  X

  X

  X

   

   

  X

   

  45

  Luật thương mại quốc tế

   

   

  X

  X

   

   

   

   

  X

  46

  Kinh doanh xuất nhập khẩu (Ngoại thương)

   

   

  X

  X

   

   

   

   

   

  47

  Logistics điện tử

   

   

  X

  X

   

   

   

  X

   

  48

  Quản trị tồn kho và kho bãi

   

  X

  X

  X

  X

   

   

  X

   

  49

  Quản trị sản xuất nâng cao

   

  X

  X

  X

  X

   

   

  X

   

  50

  QT chất lượng

   

  X

  X

  X

  X

   

   

  X

   

  51

  Thanh toán trong ngoại thương

   

   

  X

  X

   

   

   

   

   

  52

  Phương pháp NCKH

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  53

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp

   

  X

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

  54

  Khóa luận tốt nghiệp

   

  X

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X