DHKT

  • GIỚI THIỆU VỀ CUỘC THI STARTUP INTERN 2017

    Cuộc thi “Thực tập sinh khởi nghiệp 2017” (Startup Intern) tạo cơ hội để sinh viên được tiếp xúc với môi trường khởi nghiệp thực tế, nắm vững và thực hành một số kiến thức cơ bản trước khi thực sự khởi nghiệp cho mình một doanh nghiệp.    Tiếp nối Startup Intern 2017, khởi nghiệp đang phát triển phong trào sâu rộng, hấp dẫn và lôi cuốn rộng rãi các SV khoa QTKD. Hãy tìm hiểu thông tin về hoạt động khởi nghiệp Startup (click here...).