DHKT

VINH DANH CÁC CHI ĐOÀN CÓ THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG XUẤT SẮC TRONG NĂM HỌC 2017-2018

Trong suốt năm học vừa qua ghi dấu ấn với những thành tích cũng như những kết quả đáng tự hào và đầy mong đợi. Liên chi Đoàn khoa Quản trị kinh doanh trở thành một đơn vị xuất sắc không thể thiếu sự đóng góp to lớn mà các Chi đoàn đạt được. Và trong số 35 Chi đoàn, Ban chấp hành Liên chi Đoàn khoa Quản trị Kinh doanh xin tuyên dương 5 Chi đoàn có thành tích nổi bật nhất Cụ thể:

1. Chi đoàn 42K17 - Chi đoàn xuất sắc dẫn đầu
2. Chi đoàn 42K02.1_CLC - Chi đoàn xuất sắc
3. Chi đoàn 42K02.3_CLC - Chi đoàn vững mạnh
4. Chi đoàn 42K02.5_CLC - Chi đoàn vững mạnh
4. Chi đoàn 43K02.7 - Chi đoàn thi đua tiên tiến

Xin chúc mừng tất cả các Chi đoàn có tên trên. Đây chính là thành tích xứng đáng với những cố gắng của các bạn, đặc biệt là Ban cán sự chủ chốt đã luôn điều hành sáng suốt hoạt động của các lớp. Chúc cho các Chi đoàn sẽ luôn giữ vững tinh thần sôi nổi này và phát triển hơn nữa.