DHKT

BÀI TẬP KINH TẾ VI MÔ

Nhóm biên soạn: Th.S Nguyễn Thị Đà, Th.S Nguyễn Thị Bích Thủy, Th.S Trương Hồng Trình.
Nhà xuất bản: Tài chính.
Năm xuất bản :2008
Số trang : 156 – Khổ: 17x24

Nghiên cứu kinh tế học đòi hỏi người học tiếp cận phương pháp và tư duy của một nhà kinh tế trong việc giải quyết các vấn đề của nền kinh tế. Các nhà kinh tế thường xem xét các giả định trong các mô hình để phân tích các vấn đề phức tạp thành các vấn đề đơn giản và dễ hiểu hơn. Từ nhu cầu có tính thực tiễn của người học trong việc nghiên cứu kinh tế học nói chung và kinh tế vi mô nói riêng, nhóm biên soạn cung cấp tài liệu này nhằm hỗ trợ bạn đọc trong việc luyện tập và đạt hiệu quả cao trong quý trình nghiên cứu môn học. 


Mục lục

Chương 1: Tổng quan về kinh tế vi mô

Chương 2: Cung và cầu về hàng hóa 

Chương 3: Co giãn của cung và cầu

Chương 4: Lý thuyết tiêu dùng 

Chương 5: Sản xuất và chi phí

Chương 6: Cạnh tranh hoàn hảo

Chương 7: Độc quyền

Chương 8: Cạnh tranh độc quyền và độc quyền nhóm

Chương 9: Thị trường các yếu tố sản xuất.