DHKT

QUẢN TRỊ MARKETING - ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ

Tác giả : PGS.TS. Lê Thế Giới – TS. Nguyễn Xuân Lãn – Ths. Võ Quang Trí – Ths. Đinh Thị Lệ Trâm – Ths. Phạm Ngọc Ái

NSX - NXB: Lao Động

Số trang : 496

Năm xuất bản : 2014

Danh mục : Sách quản trị marketing.

 

Marketing giá trị (Value Based Marketing – VBM): Marketing giá trị tập trung vào việc xây dựng một hệ thống marketing tích hợp  trong đó tất cả các quá trình và nỗ lực marketing  phải hướng đến việc chuyển giao nhiều hơn giá trị cho khách hàng và xây dựng giá trị cho các cổ đông/chủ sở hữu doanh nghiệp. Những người theo quan điểm marketing giá trị cho rằng để cạnh tranh hiệu quả, doanh nghiệp cần làm nhiều hơn việc xây dựng một thương hiệu hay các mối quan hệ, đó là việc tạo dựng giá trị.

Với mong muốn cung cấp thêm cho độc giả Việt Nam một cái nhìn sâu sắc và toàn diện hơn về quản trị marketing hiện đại, chúng tôi biên soạn lại cuốn giáo trình Quản trị marketing với cách tiếp cận quản trị và mang tính chiến lược hơn dưới tên gọi Quản trị marketing định hướng giá trị.

Trong cuốn sách này, chúng tôi muốn giới thiệu  với người đọc hệ thống tư duy  và thực hành quản trị marketing hiện đại được các công ty thành công trên thế giới  đang thực hành và theo đuổi. Chúng tôi hy vọng và bổ sung thêm cho cộng đồng kinh doanh Việt Nam một cách nhìn khác về hoạt động Quản trị marketing Hiện đại…

Marketing định hướng giá trị nhắm đến việc sáng tạo và chuyển giao các giá trị vượt trội hơn cho khách hàng với chi phí hợp lý, trên cơ sở đó tạo ra giá trị giành cho các cổ đông và các nhà đầu tư của doanh nghiệp. Những câu hỏi chính trong marketing định hướng giá trị là: Giá trị nào sẽ được tạo ra và tạo ra như thế nào? Giá trị đó được chia sẻ như thế nào giữa khách hàng và doanh nghiệp? Làm thế nào để quá trình sáng tạo và chia sẻ giá trị đó được thực hiện tốt nhất trong doanh nghiệp và trên thị trường?.

 

Mục lục

Phần I: thấu hiểu marketing định hướng giá trị

Chương 1: tổng quan về quản trị marketing 

Chương 2: tạo dựng giá trị, sự thỏa mãn và lòng trung thành của khách hàng

Chương 3: hoạch định chiến lược marketing

Phần II: xác định giá trị

Chương 4: hệ thống thông tin marketing và môi trường marketing 

Chương 5: phân tích hành vi khách hàng

Chương 6: phân tích cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh

Chương 7: phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu

Chương 8: chiến lược định vị và xây dựng thương hiệu

Phần III: phát triển giá trị

Chương 9: quản trị sản phẩm và dịch vụ

Chương 10: quản trị chiến lược và chính sách giá

Phần IV: chuyển giao và phân phối giá trị

Chương 11: quản trị chuỗi cung ứng và kênh marketing 

Chương 12: truyền thông marketing tích hợp