DHKT

HỘI THẢO QUỐC GIA KHOA HỌC VÀ QUẢN TRỊ (CONFERENCE ON MANAGEMENT AND BUSINESS COMB 2018)


Đổi mới, sáng tạo, hợp tác, kết nối… đã là những từ khóa được giới nghiên cứu và thực hành kinh doanh không ngừng nhắc đến trong những năm qua. Để tồn tại và phát triển trong môi trường kinh doanh hiện tại, các doanh nghiệp không chỉ phải quan tâm tới việc tối ưu hóa hệ thống nội bộ mà cần mở rộng sang cả những chủ thể và nội dung nằm ngoài doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải quan tâm tới chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng trên phạm vi toàn cầu, quan tâm tới việc kết nối khách hàng, các bên hữu quan vào hệ thống đồng tạo lập giá trị cho doanh nghiệp, quan tâm tới các yếu tố xã hội và môi trường để phát triển bền vững… Phát triển sâu rộng hơn những quan điểm kinh doanh và quản lý này, doanh nghiệp cần quan tâm tới hệ sinh thái kinh doanh của mình. "Hệ sinh thái kinh doanh" truyền tải ý tưởng rằng tất cả các thành tố của một nền kinh tế, tất cả các bên hữu quan, các yếu tố tác động và cấu thành nên một hoạt động kinh doanh cần kết nối và tương tác để cùng tạo lập ra một “hệ sinh thái”, trong đó mọi chủ thể có thể chung sống “hòa thuận” để cùng phát triển.

Với sứ mệnh là đơn vị tiên phong trong nghiên cứu và chuyển giao tri thức khoa học về quản trị và kinh doanh cho Doanh nghiệp địa phương, cũng như sứ mệnh hỗ trợ cộng đồng kinh doanh tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu và hiệu quả, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng phối hợpvới Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế và Trường Đại học Nha Trang, tổ chức Hội thảo COMB 2018 với chủ đề “Hệ sinh thái kinh doanh”.

Hội thảo COMB 2018 nhằm tạo ra môi trường trao đổi học thuật và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà nghiên cứu về quản trị và kinh doanh trên toàn quốc về bản chất, các thành tố, các phân hệ của hệ sinh thái kinh doanh, các mô hình và bài học kinh nghiệm trong hình thành, nuôi dưỡng và phát triển hệ sinh thái kinh doanh. Đặc biệt, đây sẽ là cơ hội để các nhà nghiên cứu gặp gỡ doanh nghiệp, Chính quyền, nhà hoạch định chính sách để tạo lập mối quan hệ liên kết giữa ba nhà, góp phần thúc đẩy việc chuyển giao tri thức vào thực tế quản trị và kinh doanh của doanh nghiệp, nhằm hỗ trợ một cách tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp.