DHKT

TỔNG KẾT TỌA ĐÀM CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC - GÓC NHÌN TỪ DOANH NGHIỆP VÀ CỰU SINH VIÊN

22/12/2022

Ngày 22/12 vừa qua, Chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực đã tổ chức thành công tọa đàm “Cải tiến chương trình đào tạo ngành Quản trị nhân lực - góc nhìn từ Doanh nghiệp và Cựu sinh viên”.

Nhằm mục đích hướng đến một chương trình đào tạo có chất lượng, Chuyên ngành đã mời một số đại diện có chuyên môn trong ngành nhân sự từ doanh nghiệp và các cựu sinh viên thành công của Chuyên ngành để cùng nhau trao đổi, góp ý về chương trình. Xuyên suốt chương trình, các khách mời đã thẳng thắn đưa ra nhận xét góp ý, nêu ra các quan điểm từ trải nghiệm của bản thân. Những câu chuyện từ phía các doanh nghiệp và cựu sinh viên cùng các tâm tư, gợi ý được gửi gắm vào những cải tiến cho chương trình đào tạo.

Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực xin chân thành cảm ơn các quý thầy cô, các vị khách mời đã tham gia đông đủ, hào hứng, giúp cho chương trình diễn ra tốt đẹp.