DHKT

CHUYỆN "NGHỀ" TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

28/11/2022

WORKSHOP: CHUYỆN “NGHỀ” TRONG KỶ NGUYÊN SỐ


Chiều ngày 17/11 vừa qua, Chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực thuộc Khoa Quản trị Kinh doanh đã tổ chức thành công buổi Workshop “Chuyện “Nghề” trong kỷ nguyên số” với sự tham gia của hơn 400 sinh viên đến từ các chuyên ngành khác nhau của Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng.Đồng hành xuyên suốt chương trình là diễn giả Lê Quang Quý Bảo – Trưởng phòng Nhân sự & Hành chính công ty Pixelz chi nhánh Đà Nẵng cùng các giảng viên chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực.


Tại buổi chia sẻ, diễn giả Quý Bảo đã cung cấp rất nhiều thông tin cần thiết nhằm phục vụ cho hành trang sự nghiệp của các bạn Sinh viên đang trong giai đoạn định hướng bản thân.Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã có những tác động to lớn và tạo nên bước chuyển mình cho toàn xã hội. Những trật tự mới đang được hình thành, sức mạnh của công nghệ bao trùm lên toàn thị trường, vừa tạo nên những cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp. Vậy xây dựng hướng đi và tạo dựng phong thái như thể nào cho hiệu quả để thích ứng với sự thay đổi này đã được diễn giả của chương trình chia sẻ rất cụ thể.


Tiếp nối chủ đề trên là hoạt động về CV – hoạt động mà đông đảo các bạn sinh viên tham dự quan tâm. Thông qua chương trình, diễn giả đã đưa ra những nhận xét chi tiết và những lời khuyên bổ ích trên góc độ là một nhà tuyển dụng. Sửa trực tiếp CV là một điểm sáng của chương trình, thông qua đó các bạn sinh viên sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm và có thể tránh các lỗi sai tương tự.


 

Cuối cùng, diễn giả Quý Bảo còn nhận được nhiều câu hỏi quan tâm từ các bạn sinh viên về vấn đề thực tập, việc làm, kinh nghiệm và kĩ năng phỏng vấn…


 

Workshop “Chuyện “Nghề” trong kỷ nguyên số” là một chương trình đầy ý nghĩa, mang lại nhiều thông tin bổ ích cho các bạn sinh viên Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN, đặc biệt là với những bạn sinh viên đang chuẩn bị tốt nghiệp.