DHKT

BUỔI CHIA SẺ KINH NGHIỆM VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CHO NGÀNH HRM

07/06/2022
Khoa Quản trị Kinh doanh với chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh tự hào nhận được đánh giá 5.0 theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN -  QA) vào năm 2019. Để tiếp nối và phát huy những thành công dựa trên kinh nghiệm sẵn có, ngày 06/06 vừa qua, Thầy Trưởng Khoa - GS.TS. Nguyễn Trường Sơn đã có buổi chia sẻ kinh nghiệm và triển khai kế hoạch kiểm định chất lượng AUN - QA cho ngành Quản trị nhân lực. 

 

Buổi chia sẻ gồm 5 nội dung chính, bao gồm:
- Tổ chức triển khai  xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng theo AUN - QA
- Chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn Viết bản tự đánh giá SAR
- Chuẩn bị cho đánh giá - đón tiếp và tổ chức các nhóm tham gia phỏng vấn
- Chia sẻ các vấn đề kỹ thuật
- Thảo luận về kế hoạch chuẩn bị kiểm định cho chương trình QTNNL.

GS.TS Nguyễn Trường Sơn kể lại câu chuyện về việc xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng theo AUN – QA của Khoa Quản trị Kinh doanh.
Cùng tham gia buổi workshop, Phó trưởng Khoa QTKD – TS Lê Thị Minh Hằng cũng thảo luận, góp ý về kế hoạch của Khoa cho ngành Quản trị nhân lực chuẩn bị cho đợt kiểm định sắp tới, dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2023.
Nhờ sự chia sẻ và đóng góp của  các Thầy Cô ở Khoa Quản trị Kinh doanh, ngành Quản trị nhân lực đã đúc kết được thêm nhiều kinh nghiệm về triển khai kế hoạch,  quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đảm bảo hệ thống đào tạo của Ngành đạt chất lượng theo AUN - QA.