DHKT

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2022

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022, cụ thể Khoa QTKD tuyển dụng:
◾️ 01 Giảng viên bộ môn Quản trị kinh doanh Tổng quát
◾️ 01 Giảng viên bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

Điều kiện chung:

◾️ Có trình độ ThS trở lên, đúng chuyên ngành phù hợp; tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, trường hợp tốt nghiệp đại học do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp bằng thì sẽ do Hội đồng tuyển dụng xem xét, quyết định. 

◾️ Có trình độ tiếg Anh IELTS 6.5 trở lên, hoặc các chuẩn khác tương đương. 

◾️ Đối với các trường hợp ứng viên tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài thì không bắt buộc phải có chứng chỉ IELTS và sẽ do Hội đồng tuyển dụng xem xét, quyết định. 

◾️ Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp ở nước ngoài.


Xem chi tiết: tại đây

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển

Mẫu Sơ yếu lý lịch