DHKT

TS. ĐOÀN THỊ LIÊN HƯƠNG

 

 

Lý lịch khoa học

I.QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Đại học

Hệ đào tạo

Chính qui

Nơi đào tạo

Đại học Đà Nẵng

Ngành đào tạo

Quản trị kinh doanh

Nước đào tao

Việt Nam

Sau đại học

- Bằng Thạc sĩ

- Nơi đào tạo

Chuyên ngành Khoa học Quản lý - Năm cấp bằng: 2001

Đại học Nancy 2, Cộng hòa Pháp

- Bằng Thạc sĩ

- Nơi đào tạo

- Bằng Tiến sĩ

- Nơi đào tạo

Kinh doanh Quốc tế - Năm cấp bằng: 2006

Đại học UQAM, Canada

 

Bỉ

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp

Thành thạo

Tiếng Anh

Thành thạo


II.QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN.

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

10/2010-Đến nay

Khoa QTKD- Trường ĐH Kinh tế- Đại học Đà Nẵng

Giảng viên

7/2010-10/2014

Khoa QTKD- Trường ĐH Kinh tế- Đại học Đà Nẵng

Tổ trưởng bộ môn Quản Trị Tài Chính

2013-2015

Khoa QTKD- Trường ĐH Kinh tế- Đại học Đà Nẵng

Nghiên cứu sinh Tiến sĩ

2015-nay

Phó phòng Khoa học & HTQT- Trường ĐH Kinh tế- Đại học Đà Nẵng