DHKT

PGS.TS. NGUYỄN THANH LIÊM

 

Lý lịch khoa học

 

I.QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Đại học

Hệ đào tạo

Chính qui

Nơi đào tạo

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Ngành đào tạo

Kinh tế Công nghiệp

Nước đào tao

Việt Nam - Tốt nghiệp: 1985

Sau đại học

- Bằng Thạc sĩ

 

- Nơi đào tạo

 

Quản Trị Kinh Doanh    Năm cấp bằng: 1999

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội – Việt nam

- Bằng Tiến sĩ chuyên ngành 

- Nơi đào tạo 

- Nơi đào tạo

Kinh Tế - Năm cấp bằng: 2003

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội – Việt Nam

Tên đề tài luận án bậc cao nhất: Phát Triển bền vững kinh doanh cà phê vùng Tây Nguyên

Ngoại ngữ

Anh văn

Thành thạo

II.QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN.

Thời gian

nơi công tác

công việc đảm nhiệm

1986-1994

Đại học Bách khoa Đà nẵng, khoa Công Thương,

Giảng viên

1994 – 2005

Khoa Quản trị kinh doanh,

Trường Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng

Giảng viên

2005-2014

Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học kinh tế, Đại học Đà nẵng,Trưởng khoa.

Trưởng khoa

2014-nay Trung Tâm Thư Viên trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng Giám đốc