DHKT

TS. NGUYỄN QUỐC TUẤN


Lý lịch Khoa học 

 

I.QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Đại học

Hệ đào tạo

Chính qui

Nơi đào tạo

Trường Đại học công nghệ thực phẩm Odessa, Ucraina

Ngành học

Kinh tế công nghệ thực phẩm - Năm tốt nghiệp: 1992

Nước đào tạo

Ucraina

Sau Đại học

- Bằng Thạc sĩ chuyên ngành

- Nơi đào tạo

Kinh tế công nghệ thực phẩm - Năm cấp : 1992

Trường đại học công nghệ thực phẩm Odessa, Ucraina (Học chương trình đại học và hoàn thành trình độ thạc sĩ)

- Bằng Tiến sĩ chuyên ngành

- Nơi đào tạo

Kinh tế lao động, Nhân khẩu học, Kinh tế và Chính sách xã hội - Năm cấp bằng: 2003

Trường đại học kinh tế quốc gia Odessa, Ucraina.

Tên đề tài luận án bậc cao nhất: Xây dựng chiến lược quản lý việc làm cho nguồn nhân lực (thực tiễn tại Việt Nam)

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

Giao tiếp căn bản

Tiếng Nga

Thành thạo

II.QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN.

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1993 – 9/1996

Công ty phát triển công nghệ và tư vấn đầu tư Đà Nẵng

Chuyên viên tư vấn

10/1996 – 10/1998

Khoa Quản trị kinh doanh,

Trường Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng

Trợ giảng

10/1998 – 12/1999

Khoa Quản trị kinh doanh,

Trường Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng

Giảng viên

12/1999 – 7/2003

NCS tiến sĩ tại Ucraina

Nghiên cứu sinh

9/2003 – 04/2005

Khoa Quản trị kinh doanh,

Trường Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng

Giảng viên

04/2005 – 12/2014

Khoa Quản trị kinh doanh,

Trường Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng

Trưởng bộ môn, giảng viên

12/2014 – nay

Khoa Quản trị kinh doanh,

Trường Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng

Phó Trưởng Khoa, giảng viên chính