DHKT

TS. NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY


 

Lý lịch Khoa học 

 

I.QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Đại Học

Hệ đào tạo

Chính quy

Nơi đào tạo

Đại học Kinh tế Quốc Dân – Hà Nội

Ngành học

Vật giá

Nước đào tạo

Việt Nam - Năm tốt nghiệp: 1990

Sau Đại Học

§ Bằng Thạc sĩ

§ Nơi đào tạo

Quản trị Kinh Doanh - Năm cấp: 1998

Đại học Kinh tế Quốc Dân - Hà Nội

§ Bằng Thạc sĩ (DESS)

§ Trường đào tạo

§ Nơi đào tạo

Quản trị doanh nghiệp - Năm cấp: 2000

Đại học Nantes, Pháp

Việt Nam

§ Bằng Tiến sĩ

§ Nơi đào tạo

Kinh tế công nghiệp - Năm cấp: 2014

Đại học Đà Nẵng, Việt Nam

Tên đề tài luận án bậc cao nhất: Đo lường hình ảnh điểm đến đối với du khách quốc tế - Trường hợp thành phố Đà Nẵng

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: Giao tiếp sơ bộ, Đọc và dịch tài liệu chuyên ngành.

Tiếng Pháp

Mức độ sử dụng: Giao tiếp sơ bộ, Đọc và dịch tài liệu chuyên ngành.


II.QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN.

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1990- 1994

Khoa Thống- Kế -Tài, ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

Giảng dạy

1995 - 2014

Khoa QTKD, Trường ĐH kinh tế, ĐH Đà Nẵng

Giảng dạy

2014 - nay

Khoa QTKD, Trường ĐH kinh tế, ĐH Đà Nẵng

Giảng dạy

Trưởng bộ môn QTKD tổng quát.