DHKT

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


BIỂU MẪU 20


THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 
cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015-2016


TT

Nội dung

Hệ đào tạo chính quy

Tiến sỹ

Thạc sỹ

Đại học

I

Điều kiện tuyển sinh

-Tuyển sinh theo Thông tư số: 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;

-Theo Thông tư số 10/2009/TT-BGD ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-Theo Quy định về đào tạo tiến sĩ của Đại học Đà Nẵng ban hành theo Quyết định số 1636/ĐHĐN ngày 26 tháng 4 năm 2010 của Giám đốc ĐHĐN.

-Tuyển sinh theo Thông tư số: 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;

-Theo Quyết định số 3714/QĐ-ĐHĐN, ngày 12/7/2012 của Giám đốc Đaị học Đà Nẵng về việc Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Đà Nẵng;

-Theo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày ngày 15 tháng 5 năm 2014 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Do Đại học Đà Nẵng tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD & ĐT

Tải file

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học

Xem phụ lục 22

III

Đội ngũ giảng viên

Xem phụ lục 23

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

Nghiên cứu sinh được tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, được bố trí chỗ ở tại ký túc xá trong trường, trong hệ thống KTX của ĐHĐN; Được tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn tại khoa, tham gia trợ giảng nếu khoa có nhu cầu; Được cơ sở đào tạo cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về kết quả học tập và nghiên cứu khoa học của mình; Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, phòng thí nghiệm, các trang thiết bị và cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo và cơ sở phối hợp đào tạo; Được tham gia hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong cơ sở đào tạo.

Học viên được bố trí chỗ ở tại ký túc xá của trường hoặc trong hệ thống KTX của ĐHĐN, được tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn tại khoa; Được cơ sở đào tạo cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về kết quả học tập và nghiên cứu khoa học của mình; Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, phòng thí nghiệm, các trang thiết bị và cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo và cơ sở phối hợp đào tạo; Được tham gia hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong cơ sở đào tạo.

Phong trào Đoàn TNCS, Hội LHTN, các hoạt động ngoại khóa trong ngoài trường, Trung tâm hỗ trợ sinh viên (khu ký túc xá), các câu lạc bộ sinh viên về khoa học kỹ thuật, xã hội…

V

Yêu cầu về thái độ học tập của người học

Công bố tại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (địa chỉ công bố đính kèm cuối biểu)

Công bố tại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (địa chỉ công bố đính kèm cuối biểu)

Công bố tại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (địa chỉ công bố đính kèm cuối biểu)

VI

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được

Công bố tại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (địa chỉ công bố đính kèm cuối biểu)

Công bố tại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (địa chỉ công bố đính kèm cuối biểu)

Công bố tại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (địa chỉ công bố đính kèm cuối biểu)

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ

Công bố tại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (địa chỉ công bố đính kèm cuối biểu)

Công bố tại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (địa chỉ công bố đính kèm cuối biểu)

Công bố tại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (địa chỉ công bố đính kèm cuối biểu)

 

ĐỊA CHỈ CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

TT

Tên ngành

Tên chuyên ngành

Hình thức đào tạo

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

1

Kinh tế

 

Kinh tế phát triển

Tải file

Tải file

Kinh tế lao động

Tải file

Tải file

Kinh tế và quản lý công

Tải file

Tải file

Kinh tế đầu tư

Tải file

Tải file

2

Quản lý Nhà nước

Hành chính công

Tải file

Tải file

Kinh tế chính trị

Tải file

Tải file

3

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh tổng quát

Tải file

Tải file

Quản trị chuỗi cung ứng

Tải file

Tải file

Quản trị tài chính

Tải file

Tải file

4

Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị kinh doanh du lịch

Tải file

Tải file

Quản trị sự kiện và lễ hội

Tải file

Tải file

5

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Tải file

Tải file

6

Marketing

Marketing

Tải file

Tải file

7

Kinh doanh quốc tế

Ngoại thương

Tải file

Tải file

8

Kinh doanh thương mại

Quản trị Kinh doanh thương mại

Tải file

Tải file

9

Tài chính - Ngân hàng

Ngân hàng

Tải file

Tải file

Tài chính doanh nghiệp

Tải file

Tải file

Tài chính công

Tải file

Tải file

10

Kế toán

Kế toán

Tải file

Tải file

11

Kiểm toán

Kiểm toán

Tải file

Tải file

12

Quản trị nhân lực

Quản trị nguồn nhân lực

Tải file

Tải file

13

Hệ thống thông tin quản lý

Tin học quản lý

Tải file

Tải file

Quản trị hệ thống thông tin

Tải file

Tải file

Thương mại điện tử

Tải file

Tải file

14

Luật

Luật học

Tải file

Tải file

15

Luật kinh tế

Luật kinh doanh

Tải file

Tải file

16

Thống kê

Thống kê Kinh tế Xã hội

Tải file

Tải file

 Bổ sung: Yêu cầu chuẩn đầu ra kỹ năng công nghệ thông tin áp dụng cho SV Đại học hệ chính quy kể từ khóa 40K trở về sau tải file

ĐỊA CHỈ CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

 

TT

Tên ngành

Hình thức đào tạo

Chương trình đào tạo thạc sĩ nghiên cứu

Chuẩn đầu ra

thạc sĩ nghiên cứu

Chương trình đào tạo thạc sĩ ứng dụng

Chuẩn đầu ra

thạc sĩ ứng dụng

1

Kế toán

Tải file Tải file

Tải file

Tải file

2

Kinh tế phát triển

Tải file

Tải file

Tải file

Tải file

3

Quản lý kinh tế

Tải file

Tải file

Tải file

Tải file

4

Quản trị kinh doanh

Tải file

Tải file

Tải file

Tải file

5

Tài chính - Ngân hàng

Tải file

Tải file

Tải file

Tải file

6

Triết

Tải file

Tải file

Tải file

Tải file

 

ĐỊA CHỈ CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

TT

Tên ngành

Hình thức đào tạo

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

1

Kế toán

Tải file

Tải file

2

Kinh tế phát triển

Tải file

Tải file

3

Quản trị kinh doanh

Tải file

Tải file

4

Tài chính - Ngân hàng

Tải file

Tải file