DHKT

Thông báo v/v xét miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh dành cho SV đăng ký thực tập và xét tốt nghiệp HK II/22-23

22/11/2022

Kính gửi: Sinh viên hệ chính quy các khóa 45K về trước (dự kiến đăng ký thực tập tốt nghiệp và xét tốt nghiệp trong kỳ II năm học 2022-2023)

1. Hiện nay, nhiều sinh viên đăng ký thực tập có số học phần còn lại vượt quá số học phần quy định để được đăng ký thực tập tốt nghiệp do chưa được miễn và công nhận điểm các học phần tiếng Anh. Do đó, Nhà trường thông báo đến các sinh viên này nộp hồ sơ xét miễn và công nhận điểm các HP Tiếng Anh về Phòng Đào tạo (cô Trang) trước khi bắt đầu đợt thực tập (06/02/2023) cùng với ĐƠN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP (theo mẫu)

2. Nhà trường sẽ thực hiện xét tốt nghiệp đợt 1 năm học 2022-2023 sau khi có điểm thi kết thúc HK I năm học 2022-2023. Do đó, các SV khóa 45K trở về trước chỉ còn các học phần Tiếng Anh chưa hoàn thành trong chương trình đào tạo và muốn nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để miễn học và công nhận điểm các học phần này để xét tốt nghiệp thực hiện nộp hồ sơ xét miễn và công nhận điểm các HP Tiếng Anh về Phòng Đào tạo (cô Trang) trước ngày 06/01/2023

3. Hồ sơ gồm có: 

a. Đơn đề nghị miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo (theo mẫu);

b. Bản sao (có công chứng) chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn hiệu lực trong thời hạn 02 năm (tính đến thời điểm nộp hồ sơ).


Đồng thời, sinh viên thực hiện kê khai thông tin vào link sau: https://forms.gle/efDnyw2sM5Tfyugs9.

 

Các nội dung khác, sinh viên thực hiện theo nguyên tắc, quy trình xét miễn và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh tế (link).

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Đào Tạo (0236.3950110) để được hướng dẫn, giải quyết.

Trân trọng!