DHKT

240 sinh viên tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam

31/12/2023

Thực hiện Kế hoạch số 1417-TB/ĐU ngày 30/10/2023 của Đảng ủy Đại học Đà Nẵng về tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam cho cán bộ, viên chức (CBVC) và sinh viên ĐHĐN năm 2023 và Kế hoạch số 891-KH/ĐU ngày 03/11/2023 của Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên năm 2023. Sáng ngày 30/12, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế tổ chức Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam cho 240 sinh viên Trường Đại học Kinh tế năm 2023.

Tham dự lớp học có PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế; PGS.TS. Ngô Văn Hà, Báo cáo viên Thành ủy - Báo cáo viên Đảng ủy ĐHĐN - Đảng ủy viên - Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị Trường Đại học Kinh tế - Báo cáo viên các chuyên đề của lớp học; Đ/c Thái Quang Sơn - Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN, Đ/c Trần Xuân Quỳnh - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế; Đ/c Trần Minh Quân - Phó Bí thư Chi bộ Sinh viên Trường Đại học Kinh tế.


Tổ chức lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên ở Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng trí thức kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhà trường. Các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về Đảng và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở đó, mỗi học viên xác định được cho mình động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, xây dựng phương hướng công tác, học tập, rèn luyện tốt để sớm đủ điều kiện trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Mỗi học viên phải nêu cao ý chí phấn đấu trong học tập, rèn luyện để có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, đồng thời có năng lực chuyên môn cao nhằm đóng góp trí và lực để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước.


PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2023, PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế nhấn mạnh: Trong nhiều năm qua, Đảng ủy xác định công tác phát triển Đảng là công tác trọng tâm. PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh đề nghị, sau khi tham dự lớp bồi dưỡng, các học viên cần xây dựng động cơ đúng đắn, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình, tích cực phấn đấu và rèn luyện để sớm được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.


Báo cáo viên trình bày chuyên đề

Lớp bồi dưỡng nhận thức diễn ra ngày 30- 31/12/2023, học viên tham gia lớp học được học tập theo chương trình bồi dưỡng kết nạp Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương quy định, gồm 5 chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

- Chuyên đề 2: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội

- Chuyên đề 3: Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

- Chuyên đề 4: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Chuyên đề 5: Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.Giải đáp thắc mắc của các bạn sinh viên về việc các thủ tục, hồ sơ và tiêu chí để làm hồ sơ phát triển đảng viên mới

Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên tiến hành làm bài thu hoạch và sẽ được cấp giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.


Các bạn sinh viên làm bài thu hoạch

Trung tâm CNTT & TT