DHKT

Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2023

16/06/2023

Nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế giữa nhiệm kỳ và xây dựng mục tiêu, phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong những năm còn lại, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023 vào sáng ngày 14/6.


Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Đại học Đà Nẵng có đồng chí Phan Minh Đức - Phó bí thư Đảng ủy - chủ tịch Hội đồng Đại học Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Đảng ủy viên, Chánh văn phòng Đảng ủy Đại học Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Văn Hân - ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Đại học Đà Nẵng. Về phía Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN có đồng chí Nguyễn Mạnh Toàn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế, đồng chí Trương Bá Thanh - Nguyên Phó Giám đốc ĐHĐN, nguyên Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, đồng chí Võ Xuân Tiến - Nguyên  Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, đồng chí Võ Thị Thúy Anh - Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Kinh tế cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Toàn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đánh giá chung nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 là một giai đoạn có nhiều biến động tác động trực tiếp đến sự lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của Đảng bộ Nhà trường. Dịch bệnh Covid-19 kéo dài trong gần 2/3 thời gian của nửa nhiệm kỳ, do sự cố bất thường ngoài mong muốn, nhân sự chủ chốt của Nhà trường có nhiều thay đổi trước nhiệm kỳ. Trước tình hình khó khăn đó, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền và đoàn thể nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đặt ra. Kết quả đạt được là rất toàn diện. Hoạt động tự chủ của Nhà trường  đi vào ổn định và ngày càng hoàn thiện. Quy mô và chất lượng tuyển sinh hệ chính quy được cải thiện liên tục trong thời gian qua. Công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng vượt qua khó khăn trong điều kiện dịch để hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản. Công tác đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học - hợp tác quốc tế hoạt động theo chiều sâu và đi vào thực chất để nâng cao chất lượng. Cơ sở vật chất được đầu tư mạnh mẽ, tạo điều kiện tốt cho làm việc, giảng dạy, học tập và nghiên cứu; hệ thống công nghệ thông tin được nâng cấp phục vụ cho công tác quản lý đào tạo và các hoạt động khác nhất là trong thời điểm đại dịch việc dạy, việc học và tổ chức thi bằng hình thức trực tuyến. Công tác phát triển đảng viên mới luôn hoàn thành chỉ tiêu, Đảng bộ 04 năm liền đạt Danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các hoạt động của Nhà trường  đi vào nền nếp, kỷ cương, kỷ luật. Đảng bộ Trường luôn thể hiện vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện thành công mọi nhiệm vụ, giữ vững sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận trong toàn Đảng bộ. Là trường thành viên trong đại học vùng thực hiện tự chủ đầu tiên trên cả nước đã có thành công to lớn trên nhiều mặt, được dư luận trong và ngoài trường đánh giá cao. Kết quả đạt đó, tạo cơ sở vững chắc cho giai đoạn tiếp theo, khẳng định vị thế, uy tín của Trường trong hệ thống các trường đại học trên cả nước và quốc tế.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Toàn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ 

Trường Đại học Kinh tế khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 2035, Đảng ủy xác định mục tiêu của Nhà trường là: Xây dựng Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và chuyển giao công nghệ quản lý kinh tế, kinh doanh ngang tầm với các cơ sở đào tạo hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Từ đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2023 - 2025 là: Tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện hệ thống chính trị từ cấp khoa, phòng đến cấp trường; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của từng chi bộ và toàn Đảng bộ để lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Hoàn thiện hệ thống quản trị đại học tiên tiến trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo cho người học một cách toàn diện; tăng cường trách nhiệm xã hội, tính minh bạch trong bối cảnh tự chủ đại học. Tiếp tục củng cố và phát triển văn hóa chất lượng trong tất cả các mặt hoạt động của Nhà trường, đảm bảo mọi hoạt động đều luôn kiên trì hướng đến việc thực hiện sứ mạng, hệ thống giá trị và các mục tiêu chất lượng đã được xác lập và đang triển khai đồng bộ trong giai đoạn vừa qua; hoàn thành kiểm định chất lượng Trường và các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế. Xây dựng môi trường học thuật tiên tiến, thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong bối cảnh hội nhập quốc tế; phát triển hợp lý đội ngũ cán bộ giảng dạy, phục vụ và hỗ trợ giảng dạy, nâng cao chất lượng đội ngũ từng bước tiệm cận chuẩn quốc gia và quốc tế. Tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu xã hội, tiệm cận với các chuẩn quốc tế, tăng cường tính liên thông, liên kết với các chương trình đào tạo trong và ngoài nước; nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp giảng dạy. Nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học và tham vấn chính sách, tăng cường số lượng các công bố khoa học trên các tạp chí uy tín, các hội thảo khoa học, các đề tài khoa học gắn với thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung.


Đồng chí Võ Thị Thúy Anh - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Kinh tế 

trình bày báo cáo Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Võ Thị Thúy Anh - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Kinh tế trình bày báo cáo Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nêu những ưu điểm, hạn chế và những biện pháp khắc phục.  


Đồng chí Phan Minh Đức - Phó bí thư Đảng ủy - chủ tịch Hội đồng Đại học Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Minh Đức - Phó bí thư Đảng ủy - chủ tịch Hội đồng Đại học Đà Nẵng khẳng định: Thời gian qua, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN đã phát huy sức mạnh tập thể, tăng cường sự đoàn kết nội bộ, thống nhất trong Đảng; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.


Trao quyết định bổ sung hai Đảng ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế khóa VIII (2020-2025)


Trung tâm CNTT&TT