DHKT

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

19/08/2022

Chiều 16/8, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Dự Hội nghị có đồng chí Trần Đình Khôi Nguyên – Bí thư Đảng ủy Trường, đồng chí Nguyễn Mạnh Toàn – Phó Bí thư Đảng ủy Trường cùng toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Trường, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị.Đồng chí Trần Đình Khôi Nguyên phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 4/5 đến ngày 10/5/2022 tại Thủ đô Hà Nội. Qua 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã ban hành 04 Nghị quyết gồm:

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022, “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”;

- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;

- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”;

- Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.


Báo cáo viên Thành ủy Đà Nẵng: Đồng chí Ngô Văn Hà phổ biến các nội dung cơ bản của 4 Nghị quyết Trung 5

Hội nghị đã nghe đồng chí Ngô Văn Hà – Báo cáo viên Thành ủy Đà Nẵng phổ biến những nội dung cơ bản của 4 Nghị quyết tại Hội nghị Trung ương 5. Các Đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Trường Đại học Kinh tế đã tập trung lắng nghe, nghiên cứu để học tập và định hướng các hoạt động nghiên cứu thực tiễn. Đây là những nghị quyết quan trọng, có liên quan đến những chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế trong thời gian đến. Hội nghị đã bế mạc vào chiều cùng ngày.

Trung tâm CNTT & TT