DHKT

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

28/06/2022

Nhằm tổng kết hiệu quả của công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, chiều ngày 27/6, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị có sự tham dự của các đại biểu: về phía Đảng ủy Đại học Đà Nẵng có đồng chí Phan Minh Đức – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Đại học Đà Nẵng, đồng chí Phạm Ngọc Mai Lan – Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Đại học Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Thị Ánh Hồng - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Đà Nẵng; về phía Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế có đồng chí Trần Đình Khôi Nguyên – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường, đồng chí Nguyễn Mạnh Toàn – Phó Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường và toàn thể Đảng viên trực thuộc Đảng bộ Trường.

Tại chương trình hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Toàn – Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022. Đảng ủy Nhà trường đã tổ chức tốt công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng cấp trên, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ. Toàn thể Đảng viên đã phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên một số lĩnh vực trọng tâm. Trường Đại học Kinh tế đã đạt được một số thành quả trong công tác đào tạo, công tác kiểm định & đảm bảo chất lượng giáo dục, công tác tuyển sinh đại học, nghiên cứu khoa học & mở rộng hợp tác quốc tế, tổ chức & phát triển đội ngũ cán bộ, công tác tài chính & đầu tư cơ sở vật chất; bên cạnh đó công tác phát triển Đảng cũng gặt hái một số kết quả thông qua số lượng Đảng viên mới được kết nạp ngày càng tăng, đồng thời công tác triển khai thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ cũng được Đảng ủy quan tâm, tạo ra sự đồng thuận nhất trí cao trong toàn thể cán bộ viên chức. 

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Toàn báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

Đồng chí Trần Đình Khôi Nguyên – Bí thư Đảng ủy đã báo cáo phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng trong 6 tháng cuối năm 2022, trong đó chú trọng việc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn thể Đảng viên. Về thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đảng ủy Nhà trường tập trung chỉ đạo truyền thông tuyển sinh đại học và sau đại học trong điều kiện qui chế tuyển sinh có nhiều thay đổi; chỉ đạo để tổ chức thành công các hội thảo quốc gia và quốc tế trọng điểm, qua đó khẳng định vị trí của nhà trường trong hoạt động nghiên cứu và tham vấn chính sách cho chính quyền địa phương. Về công tác tổ chức và phát triển đội ngũ cán bộ, Đảng ủy Trường tiếp tục chỉ đạo thực hiện rà soát qui hoạch các vị trí quản lý do Nhà trường quản lý, xây dựng đội ngũ giảng viên từ các sinh viên xuất sắc. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục cũng được chú trọng nhằm chuẩn bị các tiền đề cần thiết để thực hiện kiểm định trong và ngoài nước chương trình đào tạo của một số ngành. Qui chế chi tiêu nội bộ cũng được điều chỉnh theo Nghị quyết của Đảng và Hội đồng Trường, bên cạnh việc làm tốt công tác khuyến học và đầu tư cơ sở vật chất. Trên cơ sở phát huy các thành tích đạt được, toàn thể cán bộ, Đảng viên Trường Đại học Kinh tế thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Nhà trường vượt qua những thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ Nhà trường đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm

Hội nghị đã nghe đồng chí Ngô Văn Hà - Báo cáo viên Thành ủy Đà Nẵng thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, đồng thời báo cáo chuyên đề điểm mới của Hội nghị Trung Ương 4, khóa XIII của Đảng.  

Đồng chí Ngô Văn Hà - Báo cáo viên Thành ủy Đà Nẵng thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế

Trung tâm CNTT & TT