DHKT

Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ, phương hướng năm 2021 thành công tốt đẹp

29/01/2021

Sáng ngày 29/1/2021, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ, phương hướng năm 2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Cao Xuân Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Chánh văn phòng Đảng ủy Đại học Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Mạnh Toàn - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, đồng chí Trần Đình Khôi Nguyên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế cùng các đảng viên Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế.

Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế là đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Đại học Đà Nẵng. Hiện nay, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế có 18 chi bộ trực thuộc (12 chi bộ ở các Khoa, 5 chi bộ Phòng chức năng, 1 chi bộ Sinh viên có 68 đảng viên) với tổng số 266 đảng viên, trong đó có 226 đảng viên chính thức và 40 đảng viên dự bị.

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ, phương hướng năm 2021

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Toàn - Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế trình bày Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng năm 2020. Báo cáo nêu rõ: Năm 2020, Đảng ủy Nhà trường đã chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ công tác phòng chống dịch Covid19; vừa thực hiện mục tiêu chống dịch, vừa đảm bảo các hoạt động đào tạo, khảo thí, kiểm định chất lượng, nghiên cứu khoa học - hợp tác quốc tế, xây dựng đội ngũ cán bộ và đầu tư sở vật chất theo kế hoạch đã đề ra, đã đạt được những kết quả như sau:

Về công tác đào tạo: Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo để tổ chức và triển khai đào tạo trực tuyến trên cơ sở nền tảng Elearning 2 và các ứng dụng khác trong bối cảnh đại dịch Covid. Ngay từ đầu năm 2020, phiên bản Elearning 2 đã chính thức hoàn thiện và tập huấn đến toàn thể cán bộ giảng dạy. Do vậy, Nhà trường hoàn toàn chủ động khi dịch bùng phát và  đã tiến hành giảng dạy trực tuyến, đảm bảo kế hoạch học tập theo đúng tiến độ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Toàn - Ủy viên BTV Đảng ủy Đại học Đà Nẵng, 

Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tổng kết xây dựng Đảng năm 2020

Về công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục: Công tác khảo thí đã chú trọng đến hoàn thiện các quy trình tổ chức đánh giá kết quả học tập, xây dựng ngân hàng đề thi theo chuẩn BLOOM và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức kiểm tra đánh giá. Đến nay, nhiều khoa đã tổ chức nghiệm thu các ngân hàng đề thi và đưa vào sử dụng trong năm 2020. Trong bối cảnh dịch bệnh, công tác khảo thí cũng đã có những chuyển đổi linh hoạt, đảm bảo sự đồng thuận giữa giáo viên và sinh viên; đồng thời đảm bảo chuẩn đầu ra và mục tiêu của mỗi học phần. Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức các cuộc khảo sát và hoàn thành báo cáo về các ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy và chất lượng đào tạo; của cựu sinh viên về tình hình việc làm, thu nhập và của nhà tuyển dụng về chất lượng sinh viên tốt nghiệp.

Về công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế: Đảng ủy đã chỉ đạo các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, ban hành nhiều chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để lĩnh vực này phát triển. Các chính sách hỗ trợ cho công bố quốc tế được điều chỉnh để động viên, khen thưởng cho các cá nhân và nhóm nghiên cứu theo đúng định hướng của khối ngành kinh tế - kinh doanh - luật. Do ảnh hưởng của dịch Covid nên nhiều hội thảo được linh hoạt chuyển sang hình thức trực tuyến. Năm 2020 đã tổ chức được 03 hội thảo quốc gia, thực hiện được 43 đề tài nghiên cứu trong đó có 06 đề tài cấp Nhà nước, 04 đề tài cấp Bộ, 22 đề tài cấp ĐHĐN; 11 đề tài cấp Trường; công bố 78 bài báo quốc tế (40 bài thuộc danh mục ISI) và 153 bài báo, trong đó có 57 bài đăng ở kỷ yếu nước ngoài, 37 bài kỷ yếu trong nước và 59 bài  đăng trên tạp chí trong nước. Đã có 06 giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo do giảng viên Nhà trường trực tiếp biên soạn và phát hành, góp phần đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học, giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên.

Hoạt động trao đổi giảng viên và sinh của Nhà trường đến các đối tác nước ngoài được đẩy mạnh trong khuôn khổ các dự án: ERAMUS+ của Liên minh Châu Âu, hợp tác với các Trường Đại học: Đại học Herriot – WATT (Anh), Đại học Cardiff Metropditcan (Anh), Đại học Westphalian (Đức), dự án VIBE hợp tác cùng Học viện công nghệ CORK (AI len), dự án Logistics hợp tác vùng Đại học Liege (Bỉ)...

Công tác xây dựng Đảng năm 2020 là một nhiệm vụ được Đảng ủy quan tâm đặc biệt ngay từ đầu năm. Đảng ủy đã chỉ đạo việc tổ chức đại hội các chi bộ trong toàn Trường, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên công tác triển khai Đại hội các chi bộ có chậm hơn dự kiến; nhưng các chi bộ đã đại hội thành công, nhân sự lãnh đạo các khoa, phòng, bộ môn đã được kiện toàn. Đại hội Đảng bộ Nhà trường tổ chức vào hai ngày 5 và 6 tháng 6 năm 2020 đã thành công tốt đẹp với BCH Đảng bộ khóa mới gồm 15 đồng chí. Đại hội đã thông qua Nghị quyết của Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025; đưa ra chương trình hành động; thông qua qui chế làm việc đảng ủy trong nhiệm kỳ mới và các văn bản khác. Trong năm 2020, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen vì “Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cở sở năm 2019 và 2020”, Đảng ủy ĐHĐN khen thưởng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó Đảng bộ Nhà trường có 04 chi bộ, 44 đảng viên được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và có 03 đồng chí được khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Đồng chí Trần Đình Khôi Nguyên - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế triển khai phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2021 như sau:

Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN sẽ đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.  Nâng cao chất lượng việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, Chỉ thị 05/CT-TW của BCT gắn với Nghị quyết TW 4 khóa XII; các Nghị quyết, Chỉ thị của Thành phố, Nghị quyết của Đảng bộ ĐHĐN; đặc biệt là tổ chức quán triệt Văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Chủ động đấu tranh với những âm mưu phá hoại về tư tưởng của các thế lực thù địch, đặc biệt là về tự diễn biến, tự suy thoái, diễn biến hòa bình; đấu tranh với những tư tưởng sai trái trong Nhà trường.


Đồng chí Trần Đình Khôi Nguyên - Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Kinh tế triển khai phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2021

Chuẩn bị cho năm học 2020-2021, Đảng ủy đã chỉ đạo để mở mới các ngành, chuyên ngành trong bối cảnh chuyển đổi số nhanh chóng; thông qua chủ trương mở mới 3 chuyên ngành: digital marketing, digital business, kinh tế quốc tế và chương trình đào tạo cử nhân kế toán tích hợp với chương trình của ACCA. Đây được xem là những định hướng có tính chiến lược trên cơ sở nguồn lực hiện tại của Nhà trường, đón đầu xu thế chuyển đổi số tại Miền Trung và cả nước, cũng như xu thế hội nhập.

Đồng thời, triển khai Nghị quyết về tăng cường các hoạt động đảm bảo chất lượng, từng bước xây dựng văn hóa chất lượng, Đảng ủy quyết liệu chỉ đạo để triển khai viết báo cáo tự đánh giá, chuẩn bị hồ sơ, minh chứng kiểm định chất lượng theo chuẩn AUN vào năm 2021 với 3 chương trình là: Tài Chính, Ngân hàng và Du lịch.

Tại Hội nghị, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế đã tuyên dương, khen thưởng các Đảng viên, các chi bộ đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu, đóng góp vào thành tích chung của Đảng bộ trường. Để có được thành tích như vậy chính là nhờ sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Đảng ủy trường và có sự đóng góp to lớn của cá nhân các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ. 

Với những thành tích, kết quả đạt được trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế đã khen thưởng, trao tặng bằng khen cho 44 cá nhân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí.

Đồng chí Cao Xuân Tuấn - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHĐN 

trao tặng huy hiệu cho đồng chí Nguyễn Trường Sơn

Đồng chí Nguyễn Mạnh Toàn - Ủy viên BTV Đảng ủy ĐHĐN trao công nhận cho các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ


Đồng chí Trần Đình Khôi Nguyên - Bí thư Đảng ủy trao giấy khen cho các  trao giấy khen cho các chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ


Đồng chí Nguyễn Mạnh Toàn - Ủy viên BTV Đảng ủy ĐHĐN trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ


Đồng chí Trần Đình Khôi Nguyên - Bí thư Đảng ủy trao giấy khen cho các  trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụTrung tâm CNTT&TT