DHKT

V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2025 – tỉnh Quảng Ngãi

29/01/2024

Kính gửi Quý Thầy/ Cô, 

Phòng KH&HTQT đã tiếp nhận Thông báo số 112/TB-SKHCN của Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2025. 

Định hướng đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2025 căn cứ trên cơ sở Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh (chi tiết thông báo tại đây). 

Vậy, Quý Thầy/ Cô có nhu cầu gửi đề xuất nhiệm vụ KH&CN cho tỉnh Quảng Ngãi, vui lòng gửi Phiếu đề xuất đặt hàng (mẫu đính kèm) về Phòng KH&HTQT, bản mềm gửi qua email khoahoc@due.edu.vn trước ngày 25/3/2024. Phòng KH&HTQT sẽ tổng hợp các đề xuất và gửi đến Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi. 

Trân trọng cảm ơn! 

P. KH&HTQT