DHKT

Danh sách doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tại Ngày hội Việc làm sinh viên Đại học Đà Nẵng vào ngày 20/04/2019

18/04/2019

      Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội chợ Việc làm Sinh viên Đại học Đà Nẵng Năm 2019.

      Vào ngày 20- 4-2019. Tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật số 48 Cao Thắng, Thành phố Đà Nẵng.

      Ban tổ chức thông báo danh sách các doanh nghiệp tham đăng ký tuyển dụng và các vị trí việc làm sẽ tuyển dụng trong ngày 20-04-2019.

      Chi tiết tại file đính kèm.

      Mời các em sinh viên xem danh sách vị trí việc làm và đi tham dự phỏng vấn tuyển dụng.

      P/ CTSV