DHKT

Thông báo về việc tham gia Ngày Hội việc làm cho Sinh viên Đại học Đà Nẵng năm 2019

18/04/2019

          Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng để tìm việc làm và định hướng việc làm trong tương lai, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Đà Nẵng và Đại học Đà Nẵng tổ chức "Ngày hội việc làm cho Sinh viên Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) năm 2019" với các nội dung như:

        - Tổ chức tư vấn, tuyển dụng đối với sinh viên và người lao động có nhu cầu tìm việc làm;

        - Thông tin đăng ký tuyển dụng; tổ chức tuyển dụng lao động, thông tin ngành nghề đào tạo và tư vấn cho người lao động;

        - Cung cấp thông tin chương đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; xuất khẩu lao động;

        - Cấp phát miễn phí phiếu đăng ký tìm việc làm và phiếu đăng ký tuyển dụng, hướng dẫn viết đơn xin việc cho người lao động.

          * Thời gian: Thứ Bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2019.

          * Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN (48 Cao Thắng, Hải Châu, TP Đà Nẵng)

          Đây là hoạt động có ý nghĩ thiết thực đối với sinh viên, Nhà trường đề nghị các đơn vị thông tin rộng rãi đến tất cả sinh viên về chương trình ngày hội, động viên, khuyến khích sinh viên năm ba, năm tư đến tham gia các hoạt động, phỏng vấn, tuyển dụng tại ngày hội.

   Trân trọng.