DHKT

TS. Nguyễn Thị Thủy- Email: nguyenthithuy@due.edu.vn

- Chức vụ: Trưởng khoa Kinh doanh quốc tế

- Cử nhân chuyên ngành: Kinh doanh ngoại thương; Trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng

- Tiến sĩ tại Đại học New South Wales – Úc; 2014

- Môn học giảng dạy: Kinh doanh quốc tế, Quản trị tài chính quốc tế

- Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh doanh quốc tế, tài chính công ty, tài chính quốc tế