DHKT

TS. Huỳnh Thị Diệu Linh- Email: dieulinhdhkt@yahoo.com;

              linhhtd@due.edu.vn

- Chức vụ: Trưởng Bộ môn Kinh doanh quốc tế

- Cử nhân chuyên ngành: Kinh doanh ngoại thương; Trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng

- Tiến sĩ tại Đại học New England – Úc; 2017

- Môn học giảng dạy: Kinh doanh quốc tế, Quản trị Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh xuất nhập khẩu

- Lĩnh vực nghiên cứu:  Đẩy mạnh xuất khẩu, Hợp tác nhà nước và tư nhân, Kinh doanh quốc tế, Liên kết kinh tế.